Notater for videregående


Vi trenger at du som elev sender inn alle notatene dine, med så mye informasjon om dem som mulig! Slik kan vi gjøre dem tilgjengelige på denne nettsiden, og la andre elever får nytte av dem. Ingen notater er for dårlige!

Klikk deg inn på sidene til hvert enkelt fag her:

De fagene som ikke står listet opp mangler vi notater i. Send inn dine egne!

Du kan bruke notatene (nesten) som du vil!

Alle notater på sidene underlagt “Notater for videregående” er publisert med den åpne åndsverklisensen Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0). Det innebærer at du kan dele og bearbeide dem akkurat som du vil, så lenge du kommer med en «korrekt navngivelse» i ditt eget notat. Det er det samme hvor du kommer med navngivelsen, så lenge plasseringen gir mening.

En «korrekt navngivelse» viser navnet til forfatterene, linker til notatet, informerer om at notatet er utgitt med lisensen CC BY 4.0, linker til lisensen, og nevner om du har endret noe. Det viktigste er at du gjør ditt beste. Om du som organisasjon eller bedrift skal bruke notatene våre til noe mer omfattende, som f.eks. ekstra stoff til deres eget lukkede system, og vil ha det juridiske i orden, forventer vi at du gjør deg kjent med hele innholdet i lisensen.

Her er et eksempel på en god og korrekt navngivelse: «Notater i IN1010 Objektorientert programmering. Tobias Rade Evensen. Hentet fra Notater for studenter 08.10.2021. Åpen åndsverklisens (CC BY 4.0). Har blitt brukt som utgangspunkt for mine egne notater.»

Om prosjektet

Av en eller annen grunn forblir hver og en av oss sine skoledokumenter og erfaringer værende på lokale hoder og harddisker. Dobbeltarbeid er bortkastet arbeid, så hvorfor ikke ta i bruk tidligere elever sine notater som en egen læringsressurs?

Notater for videregående er det første steget i å folkeliggjøre videregående skole. Prosjektet går ut på å samle inn og dyrke frem et stort utvalg av notater og dokumenter, som komplementerer fagbøkene. Slik får elevene god tilgang på fortetninger og fordypninger av fagstoffet, og kan bruke mer tid på å gjøre stoffet til sitt eget.

  • En “iterasjon”, oppstår når du har tatt utgangspunkt i og forbedret ett av notatsettene som allerede ligger tilgjengelig.
  • En “variasjon”, oppstår når du har gjort et poeng ut av å notere på en annerledes måte enn de notatsettene som allerede ligger tilgjengelig.

Det er ingen tvil om at Notater for videregående, etter nok iterasjoner og variasjoner, vil bli en uvurderlig læringsressurs. Det er på tide å folkeliggjøre videregående!