Notater for Studenter


Leter du etter notater for studenter? Her kan du legge ut og finne notater fra studenter i hele Norge! Notatene kan du bruke som du vil, så lenge du legger ved en “korrekt navngivelse”. (Dette kan du lese mer om lenger nede!)


Notater for studenter er et viktigt steg i folkeliggjøringen av universitet og høyskole. Om vi vil ha gode læringsressurser, må vi legge inn et arbeid i å dele og forbedre dem. Notater skriver alle og er enkle å dele, så de er et godt sted å starte. I tilleg til at de kan være mer effektive enn pensum, gir de uansett enten en fortetning eller en fordypning av stoffet.

Finner du et godt notat, oppfordrer vi deg til å bruke det som utgangspunkt for dine egne. Når du da endrer, legger til, trekker fra, og så sender inn igjen de nye notatene dine, får studiet ditt bedre notater fra semester til semester! Om du ikke ser noen notater i et emne, oppfordrer vi deg til å ta ansvar og laste opp dine egne.

Du kan bruke notatene (nesten) som du vil!

Alle notatene våre er publisert med den åpne åndsverklisensen Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0). Det innebærer at du kan dele og bearbeide dem akkurat som du vil, så lenge du kommer med en “korrekt navngivelse” i ditt eget verk. Det er det samme hvor du kommer med navngivelsen, så lenge plasseringen gir mening.

En “korrekt navngivelse” viser navnet til forfatterene, linker til notatet, informerer om at notatet er utgitt med lisensen CC BY 4.0, linker til lisensen, og nevner om du har endret noe. Det viktigste er at du gjør ditt beste. Om du som organisasjon eller bedrift skal bruke notatene våre til noe mer omfattende, som f.eks. ekstra stoff til deres eget lukkede system, og vil ha det juridiske i orden, forventer vi at du gjør deg kjent med hele innholdet i lisensen.

Her er et eksempel på en god og korrekt navngivelse: “Notater i IN1010 Objektorientert programmering. Tobias Rade Evensen. Hentet fra Notater for studenter 08.10.2021. Åpen åndsverklisens (CC BY 4.0). Har blitt brukt som utgangspunkt for mine egne notater.”

Kildekode

Om du har ferdigheter i programmering, kan du bidra til “Notater for studenter” ved å forbedre notatsystemet vårt. Kanskje du til og med kan lage et bedre system fra bunnen av! Kildekoden vår finner du her:

Andre steder å finne notater

Det skal sies at det finnes en del andre steder hvor du kan finne “notater for studenter”. Målet med vår løsning er å ta deg så kjapt som mulig til et notat, og sørge for at delingen skjer gjennom en åpen lisens og uten å koste noe. Vi anbefaler at du laster opp notatene dine flere steder, slik at du får så mye som mulig samfunnsnytte ut av arbeidet ditt!