Mal til notater for videregående. Tittel: Notater i ()


Her legger vi ut alle notater vi mottar i faget <fagnavn> (<fagkode>). Rett gjerne skrivefeil, og kom gjerne med tilleggsinformasjon, direkte i de originale dokumentene. Da lagres det som et forslag til endring. Det er en god måte å bidra til å forbedre kvaliteten på de notatene vi allerede har tilgjengelige. Om du tar utgangspunkt i et av notatene under, er det flott om du gjør det tydelig hvilket notat du har brukt og hvordan. Når du sender inn notatene dine, kan vi da legge dem ut som en iterasjon (forbedring av) eller variasjon (alternativ til) av et annet notat.

Vi har også notater i <navn på aktuelt fag. Fysikk 1 er f.eks. aktuelt for Fysikk 2> og oppgaver i <navn på aktuelt fag. Fysikk 1 er f.eks. aktuelt for Fysikk 2> som du kanskje kan være interessert i. Resten av fagene vi har notater i finner du på siden “Notater for videregående”, og resten av prosjektene våre for videregående finner du på siden “Videregående – Folkeliggjort”.

Notater til <Navn på bok>, <Forlag> <år utgitt>

Notater fra <Navn på elev>

Notater til boka <Navn på bok> (<nr>. utgave / <nr>. opplag), utgitt av <Forlag> i <år utgitt>. Skrevet av <Navn på elev> som <elev eller privatis> ved <skole eller eksamenskontor>, over skoleåret <åååå-åååå>. Inkluderer notater til <hvilke kapitler og evt. annet undervisningsmateriale det er notert til>, <noe mer?> og <noe mer?>. Ved siden av notatene har det også blitt produsert, begynt på, og hentet inn en rekke andre eksamensrelevante dokumenter. Blant annet <hva? presentasjoner? utdrag?). Du finner notatene ved å klikke på “Hoveddokument”, og de andre dokumentene ved å trykke på “Andre dokumenter”.

Andre dokumenter


by

Tags: