Som sponsor av Folkeliggjort og Studentdrevet studieplattform hjelper du studentene med å “endre egen studiehverdag og høyere utdanning”, lage “studentenes egen publiserings- og samlingskanal” og skaffe seg et sosialt og faglig nettverk.

Studentene forstår at du som som sponsor muliggjør foreningen og studieplattformen, og at du bryr deg om studentene. Dette gjør at du vil oppleves som en god arbeidsgiver.

Sponsorplassene befinner seg på forsiden og enkeltsidene til Studentdrevet studieplattform, nederst på alle nettsidene våre, på lysarkene til nettsidelagingskursene våre og mye annet digitalt og fysisk materiale. På alle digitale sponsorplasser vil det være mulig å lenke til karrieresidene deres.

For viktig informasjon om foreningen og innsyn i det åpne filområdet vårt se Om oss-siden. For mer info om studieplattformen se Studentdrevet studieplattform og Vi trenger en studentdrevet studieplattform.

Du finner nettsideresultene våre (fra juli 2022) om du trykker på “Statistikk” i menyen under “Om oss” og bygget inn her.

Vi har også nylig opprettet en rapport for søkeresultatene våre.

Forrige prosjekt

Studentdrevet studieplattform bygger videre på prosjektet Ressurser i …, hvor studentenes interesse i ytterligere læringsressurser ble bekreftet. Med ressurssider for 7 av 11 mulige førsteårsemner på Institutt for informatikk ved UiO fikk vi fra høsten 2020 til 5.8.2022 følgende resultat:

Merk: 24 000 visninger, 5 500 brukere og 21 000 knappe- og lenketrykk for nettsidene, 200 000 inntrykk, 1800 klikk og 3,65 i gjennomsnittlig posisjon for Google.

Med Studentdrevet studieplattform blir kjernen til Ressurser i … tatt vare på, men det blir enklere og mer meningsfullt å bidra, og vi får passiv eksponering selv før det har blitt delt ressurser i et emne.

Den studentdrevne studieplattformen skal bli det første stedet studentene leter for å finne og jobbe med flere ressurser, verktøy og metoder enn det som er tilgjengelig og mulig på universitetets egne sider.

Så… Er du klar for å ta del i fremtiden?

Vi tar per våren 2023 imot alle sponsorer som kan bidra med ikke ubetydelige beløp. Send en epost til styret@folkeliggjort.no for å få på plass en sponsoravtale som funker for deg.

Du kan også se lysarkene til vår gjeldende sponsorpitch om du ønsker mer inntrykk. Ikke nøl med å ta kontakt om du trenger mer info for å kunne vurdere å sponse oss.