• Egen bruk av tid

  Egen bruk av tid

  Dette er regnearket jeg har laget for å få oversikt over min egen bruk av tid. Nedenfor finner du en knapp for å bla gjennom det fulle regnearket, en knapp for å lage en kopi som du kan bruke selv, og en liten forhåndsvisning av dokumentet. Dette dokumentet fungerer spesielt bra sammen med “Plan for […]

 • Info om digital tilrettelegging for studenter ved Det juridiske fakultetet

  Om man som student har en funksjonsnedsettelse eller særskilt behov, kan man ha rett til tilrettelegging av blant annet undervisning og tilrettelegging av lærested etter universitets- og høyskolelovens (uhl.) § 4-3 c. Det er bare en rett om den ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. Likevel har studenter ved Det juridiske fakultetet til UiO […]

 • Be om redaksjonsansvar

  Du trenger en bruker for å ta over redaksjonsansvar… Logg inn for å fortsette! Om du ikker har en bruker: “Lag bruker” og kom tilbake til denne siden etterpå! Alle redaksjonsansvarlige må ha fornavn, etternavn og profilbilde på brukeren sin! Du kan legge til fornavn og etternavn på “Min bruker”-siden. (Om du ikke allerede har […]

 • Vi trenger en studentdrevet studieplattform

  Vi trenger en studentdrevet studieplattform

  Studentdrevet studieplattform er et naturlig neste steg i høyere utdanning. Produktet svarer på behovene til både studiested, arbeidsgiver og studentene selv. Problemene Som studiested spør man seg ofte en rekke spørsmål: Hvordan forbedre utdanningen? Hvordan myndiggjøre studentene? Hvordan få aktive studenter? Hvordan få motiverte studenter? Som arbeidsgiver stiller man seg ofte litt andre spørsmål: Hvordan […]

 • Bli bidragsyter eller redaktør

  Det lønner seg å bidra! Vi planlegger å avholde konkurranser for å premiere de beste bidragene… følg med! Andre fordeler ved å bidra Mye kan ikke publiseres… Derfor får du som bidragsyter tilgang på en messenger-gruppe for inneværende semester hvor man kan dele friere og samarbeide mer. Budsjett og bedre verktøy Som bidragsyter kan du […]

 • IN1010: Objektorientert programmering

  Redaktør: Bidragsytere: … Ressurser Fra undervisningen Andre nøkkelressurser Alle ressurser Mer info om ressursene finner du på ressursiden: Du kan bidra! Konkurranser Vi planlegger å avholde konkurranser for å premiere de beste bidragene… følg med! Andre fordeler ved å bidra Mye kan ikke publiseres… Derfor får du som bidragsyter tilgang på en messenger-gruppe for inneværende […]

 • EMNEKODE: EMNENAVN

  Denne siden er din og emnet IN1010: Objektorientert programmering sin! Her kan du sammen med andre studenter samle, lage og bestille opp det dere etterspør i undervisningen deres. Og best av alt: det er enkelt!

 • Planen for Universitet og høyskole – Folkeliggjort

  Planen for “Universitet og høyskole – Folkeliggjort” er å lage en studentdrevet studieplattform sørge for studentmedvirkning i høyere utdanning Hvordan vi skal jobbe er i aller høyeste grad åpen for forming, men her er et diagram for hvordan vi i første omgang kommer til å jobbe med prosjektet: Kommenter inn forslag til dialog, samarbeid og […]

 • Ressurser i EXPHIL03 Examen Philosphicum

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i EXPHIL03 Examen Philosophicum. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Gode ressurser […]

 • Ressurser i JUS1211 Privatrett 2

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i JUS1211 Privatrett 2. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Gode ressurser […]

 • Ressurser i IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN2140 – Operativsystemer og datakommunikasjon. Det er Elias Hoel Birketvedt som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på elias@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Gode ressurser for […]