Kjernekraft – Folkeliggjort

Nytt prosjekt for kjernekraft

Hvis du vil gjøre mer enn det som blir gjort i dag for kjernekraft-saken, gir det mening å starte et nytt prosjekt. På åpent møte med Studenter for kjernekraft kom vi frem til hva et slikt prosjekt kan inneholde. 

“Minstekravet” er noe Folkeliggjort kan sørge for at skjer kjapt. “Hovedinnholdet” må dere finne ut av hvordan dere skal få til på egenhånd. 

For at det skal bli noe av dette nye prosjektet trenger vi minst én prosjektleder, og alle som vil er velkomne til å bli medlem. Det er lavterskel å bli med på prosjektet. (!)

Minstekravet

Nettside med 

 • Arrangementoversikt
 • Artikkel-strøm
 • Samling av andres prosjekter for kjernekraft

Hovedinnholdet

 • Lage og samle materiale, arenaer og samlesteder for kjernekraft-saken
 • Åpne opp og gi tilgang til sosiale medier og politikk slik som det fra Klimavenner for kjernekraft 
 • Lage flere samarbeidsarrangementer
 • Definere og støtte oppunder politiske aksjoner slik som de fra Extinction Rebellion
 • Gjøre det enklere for enkeltpersoner å bidra til saken

Hvorfor Folkeliggjort?

Vi er en tredjeparts-organisasjon dere kan bruke for å få til mer sammen. Vi jobber med tiltaks-siden av frivilligheten.

Om prosjektet organiseres gjennom oss, vil ikke én av de samarbeidende organisasjonene fungere som eier, og folk som vil bidra til og arbeide med prosjektet trenger kun være medlem i én organisasjon.

Vi sørger for godt samarbeid mellom prosjektene, medlemmene og samarbeidspartnerne våre. Dere vil derfor nyte godt av synergier med andre, og vi sørger for at også det dere finner ut av i prosjektet blir nyttig for andre igjen. 

Eksempler på noe dere kan dra nytte av allerede er: 

 • Regneark for å sende e-post til flere
 • Guide for å legge ut plakater på campus
 • Nettsidelaging
 • Reklame for prosjektet
 • Plass på nyhetsbrev
 • Mulighet for sakssystem

Vi håper dere vil være med, og takk for møtet! Ta kontakt om dere lurer på noe mer! (post@folkeliggjort.no) Og følg med videre ved å like Sosiale-medier-sidene våre og melde dere på nyhetsbrevene våre!