Notater i Religon og etikk (REL1001)


Her legger vi ut alle notater vi mottar i faget Religion og etikk (REL1001), også kjent som RLE. Rett gjerne skrivefeil, og kom gjerne med tilleggsinformasjon, direkte i de originale dokumentene. Da lagres det som et forslag til endring. Det er en god måte å bidra til å forbedre kvaliteten på de notatene vi allerede har tilgjengelige. Om du tar utgangspunkt i et av notatene under, er det flott om du gjør det tydelig hvilket notat du har brukt og hvordan. Når du sender inn notatene dine, kan vi da legge dem ut som en iterasjon (forbedring av) eller variasjon (alternativ til) av et annet notat.

Resten av fagene vi har notater i finner du på siden “Notater for videregående”, og resten av prosjektene våre for videregående finner du på siden “Videregående – Folkeliggjort”.

Notater til Tro og tanke, Aschehoug 2008

Notater fra Tobias Rade Evensen

Notater til boka Tro og Tanke, utgitt av Aschehoug i 2008. Skrevet av Tobias Rade Evensen ved Skien videregående skole, over skoleåret 2017-2018, i klassen 3MDA, med Knut Sagafos som faglærer, og Toril Siksjø som kontaktlærer. Inkluderer notater til alle kapittel utennom kapittel 5-7. Tar for seg filosofene Platon, Immanuel Kant og Mahatma Gandhi. Ved siden av notatene har det også blitt produsert presentasjoner av Buddhisme, Kritisk tenkning i filosofi og samfunn, og Platon. Du finner notatene ved å klikke på “Hoveddokument”, og de andre dokumentene ved å trykke på “Andre dokumenter”.

Andre dokumenter

Notater fra Silje Øksland Krohne

Notater til boka Tro og Tanke, utgitt av Aschehoug i 2008. Skrevet av Silje Øksland Krohne ved Skien videregående skole, over skoleåret 2019-2020, i klassen 3MDB. Inkluderer blant annet notater for Kristendommen, Islam, Buddhismen, Humanismen, filosofi, generell etikk og etiske problemstillinger og religion og livssynsmangfold i Norge. Mange av notatene er også basert på lærerens undervisning i klasserommet. Du finner notatene ved å klikke på knappen under.

Vis dokumenter