Notater i Historie (HIS1002 og HIS2003)


Her legger vi ut alle notater vi mottar i faget Historie (HIS1002 og HIS1003). Rett gjerne skrivefeil, og kom gjerne med tilleggsinformasjon, direkte i de originale dokumentene. Da lagres det som et forslag til endring. Det er en god måte å bidra til å forbedre kvaliteten på de notatene vi allerede har tilgjengelige. Om du tar utgangspunkt i et av notatene under, er det flott om du gjør det tydelig hvilket notat du har brukt og hvordan. Når du sender inn notatene dine, kan vi da legge dem ut som en iterasjon (forbedring av) eller variasjon (alternativ til) av et annet notat.

Resten av fagene vi har notater i finner du på siden “Notater for videregående”, og resten av prosjektene våre for videregående finner du på siden “Videregående – Folkeliggjort”.

Notater til Alle tiders historie vg2-vg3, Cappelen Damm 2013

Notater fra Tobias Rade Evensen

Notater til boka Alle tiders historie vg2-vg3, utgitt av Cappelen Damm i 2013, i faget Historie. Skrevet av Tobias Rade Evensen ved Skien videregående skole, skoleåret 2017-2018, i klassen 3MDA, med Mads Endresen som faglærer, og Toril Siksjø som kontaktlærer. Inkluderer notater til kapittel 8-17, samt notater etter lærerens forelesning. Notatene er ikke alltid dekkende for hvert kapittel. Forelesningsnotatene og notatene til boka er skrevet om hverandre.

Ved siden av dette notatet har det blitt produsert en presentasjon av Føydalisme, Gud og Djevelen (vg2). Du finner notatene ved å klikke på “Hoveddokument”, og de andre dokumentene ved å trykke på “Andre dokumenter”.

Andre dokumenter

Notater fra Silje Øksland Krohne

Notater til boka Alle tiders historie vg2-vg3, utgitt av Cappelen Damm i 2013, i faget Historie. Skrevet av Silje Øksland Krohne ved Skien videregående skole, skoleåret 2018-2020, i klassen 3MDB. Inkluderer notater og prøveforberedelser til diverse tidsperioder, verdenskrigene, Norges frigjøring, historiske revolusjoner, imperialisme og kolonialisme. Mange av notatene er også basert på lærerens forelesninger. Notatene er ikke alltid dekkende for hvert kapittel. Forelesningsnotatene og notatene til boka er skrevet om hverandre.

Du finner notatene ved å trykke på knappene under.

Vis dokumenter vg2

Vis dokumenter vg3