Eksamensvar for videregående


Dette er bare et kjapt innleg for å kunne begynne å dele eksamenssvar for skriftlig, muntlig og muntlig praktisk eksamen. Litt usikker på hvordan vi skal gjøre dette helt teknisk, men tror det er viktigere at vi begynner enn at det ser bra ut. Dette er et prosjekt DU kan ta tak i! DU kan gjøre en forskjell for andre elever og privatister! Bli med, vi er en organisasjon åpen for alle, og du får den hjelpen du trenger for å kunne bidra!

Eksamenssvar skriftlig eksamen

Eksamenssvar muntlig eksamen

    Eksamenssvar muntlig praktisk eksamen