Nyhetsbrev for november 2021!


Nettside | Facebook | Discord | Instagram | LinkedIn | Epost

Nyhetsbrev for november 2021!

Nyhetsbrevet er hvordan du kan være sikker på at du har fått med deg alt som har blitt gjort den siste måneden, og hva vi planlegger å gjøre i den neste! Denne måneden får du blant annet møtt en mulig maskot… men hva skal den hete? Jo, også har vi nye prosjektsider for utøvende musikk og mye mye mer. God fornøyelse!

Innholdsfortegnelse

 1. Videregående – Folkeliggjort
 2. Universitet og høyskole – Folkeliggjort
  1. Notater for studenter
  2. Ressurser i …
 3. Jusutdanning – Folkeliggjort
  1. Jus på UiO – Folkeliggjort
 4. Jus – Folkeliggjort
 5. Utøvende musikk – Folkeliggjort
  1. Korpskonserter i …
  2. Samarbeid om digitale arbeidskopier av noter
 6. Nyheter og oppdateringer
  1. Designarbeidet fortsetter!
  2. Vi har et Gather.town-kontor!
  3. Hvordan studere?
  4. Statistikk
  5. Reklame
 7. Du kan bidra!

Videregående – Folkeliggjort

Nærmere planer for markedsførings-runde og interesseskaping er som følger: I stedet for å markedsføre mer bredt, skal vi henge oss på noen lokale skoler og tvinge frem litt engasjement der. Det skjer ikke noe i desember, men i januar braker det løs.

Om du kan interesse rundt å folkeliggjøre videregående ber vi deg gjøre det, slik at vi kjappere kan komme oss ut av “oppstartsfasen” til dette prosjektet.

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/videregaende-folkeliggjort/ 

Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Denne måneden har Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) forsøkt å starte opp en redaksjonsgruppe for 1. semester på Rettsvitenskap i Oslo. Det har vært vanskelig å kommunisere nytten av en slik gruppe blant nye jusstudenter, men det har likevel blitt gjort litt arbeid med Ressurser i jus på UiO. Neste måned blir denne siden jobbet ferdig med, og i januar blir en ny gruppe forsøkt startet opp med hjelp av CF Juridica (en av fag-studentgruppene på jusen i Oslo).

Notater for studenter

Forrige måned gjorde vi ferdig en mer brukbar versjon av “Notater for studenter”. Det videre arbeidet med “Notater for studenter” består i å legge inn notater etter hvert som folk sender dem inn, og fortsette å skape interesse rundt det å dele notater. 

Nå neste måned etter eksamener er ferdige, håper vi folk bidrar ved å sende inn notatene sine gjennom å trykke på “send inn notater”-knappen på prosjektsiden. Ingen notater er for dårlige, alt er bedre enn ingenting. Laster du opp dine egne notater, får andre interesserte et utgangspunkt og inspirasjon til sine egne.

GitHub: github.com/folkeliggjort/notater-for-studenter

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/utdanning/notater-for-studenter/ 

Ressurser i …

Forrige måneden lagde vi samlesider for Ressurser i jus på UiO og Ressurser i informatikk på UiO, og planlagt en redaksjonsgruppe for 1. semester på Rettsvitenskap ved UiO. Denne måneden har vi forsøkt å aktualisere redaksjonsgruppen, og jobbet videre med Ressurser i jus på UiO. Neste måned gjør vi oss ferdige med denne samlesiden og sidene “Ressurser i JUS1111” og “Ressurser i EXPHIL03”.

Den enkleste måten å bidra på er å sende inn ressursene dine, eller bare oppfordre andre til å sende inn sine, ved å trykke på “Send inn dine ressurser”-knappen på prosjektsiden. Om du ønsker ansvaret for en egen side for ditt emne, eller å være med i en redaksjonsgruppe, ta kontakt med prosjektleder. Tobias kan nås på epost radeeven@folkeliggjort.no eller messenger m.me/radeeven

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/utdanning/ressurser-i/ 

Jusutdanning – Folkeliggjort

Jusutdanning – Folkeliggjort er et nytt prosjekt som fikk prosjektsider forrige måned. Denne måneden la vi ut et lørdagsinnlegg om prosjektet, og samlet inn noen siste facebook-grupper fra andre studiesteder hvor vi kan dele innleggene våre.

Alt videre arbeid kommer til å skje gjennom arbeid med “Ressurser i jus på UiO” og Notater for studenter for underprosjektet “Jus på UiO – Folkeliggjort”. Så håper vi andre studiesteder vil være med på laget etter hvert. Meld interesse, og kopier arbeidet vårt!

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/jusutdanning-folkeliggjort/ 

Jus på UiO – Folkeliggjort

Vi har ikke planlagt noe arbeid med dette prosjektet annet enn det vi gjør for Ressurser i jus på UiO og Notater for studenter. Bidra! Og be gjerne om hjelp med nye og egne prosjekter, her er det rom for all slags innovasjon.

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/jus-pa-uio-folkeliggjort/ 

Jus – Folkeliggjort

Også dette er et nytt prosjekt som fikk prosjektsider forrige måned. Om prosjektet skal bli noe ut av må vi ha en prosjektleder, arbeidende medlemmer, og engasjement. Det vil ikke bli noe videre arbeid med dette prosjektet annet enn markedsføring før dette er på plass. Meld interesse!

Inkluder oss i arbeidet ditt! Organisere deg gjennom oss! Ta ansvar for å gjøre prosjektsiden vår til en bedre samleside! Hva hjelper det å tilgjengeliggjøre jusen hvis man ikke selv er tilgjengelig?

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/jus-folkeliggjort/ 

Utøvende musikk – Folkeliggjort

I anledning ny markedsførings-runde for de korps- og musikkrelaterte sidene våre, har vi denne måneden definert og laget prosjektsider for “Utøvende musikk – Folkeliggjort”. For også utøvende musikk har bruk for å bli folkeliggjort! 

De første prosjektene vi har definert handler om å nå ut med konsertene sine og å samarbeide om tilgang på noter. Sjekk ut prosjektsiden, og meld interesse!

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/utovende-musikk-folkeliggjort/ 

Korpskonserter i …

“Korpskonserter i …” ser på hvordan man kan synliggjøre alle arrangementer av en bestemt type. Denne måneden har vi laget en skikkelig prosjektside, som nå forklarer ideen mer overordnet og kan vise til flere sider enn siden “Korpskonserter i Skien Porsgrunn”. Bli med!

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/utovende-musikk/korpskonserter-i/ 

Samarbeid om digitale arbeidskopier av noter

“Samarbeid og digitale arbeidskopier av noter” ser på hvordan man kan lyse ut om filer i de digitale arkivene sine, og slik hjelpe hverandre med skanning til pdf og andre mer fremtidsrettede note-formater. Denne måneden har vi laget en mer ordentlig prosjektside, og lagt inn et diagram som illustrerer hvordan en slik løsning ville fungert.

Dette er virkelig et enkelt tiltak, som er mulig på grunn av NMF sin Kopinor-avtale som tillater digitale arbeidskopier så lenge man har original-notesettet tilgjengelig.

Prosjektside: https://folkeliggjort.no/utovende-musikk/samarbeid-om-digitale-arbeidskopier-av-noter/ 

Nyheter og oppdateringer

Designarbeidet fortsetter! (Nyhet)

Denne måneden har vi gjort ferdig en mulig maskott! Men hva skal Folkeliggjort-frosken hete? Vi vil ha dine forslag! 

Nå som vi har en mulig maskot, har vi begynt på en ny forside. Her er første mulighet! Hva synes du? Kom med tilbakemeldinger! (Det store bildet av folkeliggjort-frosken er en “plassholder”, dvs. er ment å erstattes med et annet bilde)

Har du lyst til å bidra med designet vårt, ta kontakt med Silje på siljekrohne@folkeliggjort.no eller m.me/silje.krohne.

Vi har et gather.town-kontor! (Nyhet)

Hvordan man skal lage et digitalt rom hvor folk har lyst til å møtes er en moderne og hard nøtt å knekke, men om vi virkelig skal være tilgjengelige må vi knekke den. Alle har bruk for et fellesskap rundt tilgjengelighet, ikke bare de som bor i nærheten av et. 

Frem til nå har vi forsøkt å legge til rette for dette i Discord-serveren vår, men vi ser et stort behov for noe mer personlig, hyggelig, og “håndfast”. Gather.town-kontoret vårt er et steg for å utforske hva som vil være en god løsning på dette problemet. Vi vil høre hva du synes!

Stikk en tur innom: https://gather.town/app/4nZG49MsnuaIa4Zj/Folkeliggjort-kontoret 

Hvordan studere? (Nyhet)

Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) har blitt engasjert av LINK (Senter for læring og utdanning) ved UiO for å lage “Arenaer for studiemestring”. I anledning et “Hvordan studere”-arrangement har det denne måneden derfor blitt laget en studieguide som forsøker å samle tips og verktøy fra andre studieguider og -ressurser. 

Sjekk den ut, og tenk på hvilken plass en slik guide har i fremtidige prosjekt. For det kan bli mer tilgjengelig å tilpasse seg og mestre studiehverdagen.

Sjekk ut studieguiden her: https://folkeliggjort.no/utdanning/how-to-study/ 

Statistikk (Oppdatering)

Denne måneden hadde vi 3940 (↓30%) visninger og 1180 (↓15%) brukere på nettsiden vår. Vi betaler enda ikke for noen reklame for nettsiden. De 5 mest sette sidene utenom forsiden var

 1. Ressurser i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering (488)
 2. Ressurser i informatikk på UiO
 3. Jusutdanning – Folkeliggjort
 4. Ressurser i IN1020 Introduksjon til datateknologi (703)
 5. Ressurser i IN1050 Introduksjon til design, bruk og interaksjon (241)

Reklame (Oppdatering)

Denne måneden har vi lagt ut innlegg om Jusutdanning – Folkeliggjort, Utøvende musikk – Folkeliggjort og Korpskonserter i ….  For “Utøvende musikk – Folkeliggjort” har vi nå fått avklart 3 sider vi kan dele innleggene våre i, men her kommer vi til å bruke mer tid og ressurser på å engasjere enkelt-korps enn å markedsføre bredt. Om du driver med utøvende musikk, ber vi deg ta kontakt og bli med på et “gjensidig fordelaktig” samarbeid.

Denne måneden nådde vi 10 600 (↓40%) brukere, fikk 960 (↓40%) innleggsengasjement, 270 (↓55%) klikk inn på nettsiden vår, og 3 (↓83%) nye følgere på Facebook.

Denne måneden nådde vi 680 (↓90%) brukere, og fikk 140 (↓70%) innleggsengasjement på Instagram.

Denne måneden nådde vi 87 brukere, og fikk 2 nye følger på LinkedIn. Vi betaler enda ikke for noen reklame på LinkedIn.

Du kan bidra ved å dele innleggene våre på sosiale medier, og å bli støttende medlem. Å bli støttende medlem koster 500kr i året, og kontingenten din vil å gå til å dekke de faste utgiftene våre. Disse består per nå kun av reklame- og nettsidekostnader. Fyll inn skjemaet på forsiden vår for å bli støttende medlem!

Du kan bidra!

Nå begynner vi å forlate oppstartsfasen, men vi er ikke ute av den helt enda. Vi mangler engasjementet! Det enkleste du kan gjøre er å

 • Like, dele og kommentere innleggene våre på Facebook, Instagram og LinkedIn
 • Invitere venner til å like sidene våre, så vi når så mange som mulig!
 • Bli med i nettsamfunnet vårt på Discord.
 • Bli støttende medlem (skjema til høyre på nettsidene våre), slik at vi kan dekke faste utgifter.
 • Oppfordre venner og familie som er opptatt av tilgjengelighet til å gjør det samme!

Nye innlegg om prosjektene våre kommer hver lørdag, og den 1. i hver måned kommer det innlegg om nyhetsbrevet vårt.

Enda bedre er det om du

 • Bidrar til et prosjekt.
 • Blir arbeidende medlem.
 • Tar over en prosjektlederstilling.
 • Starter ditt eget prosjekt!

Slå an en prat på Discord, post@folkeliggjort.no eller m.me/folkeliggjort (messenger). Skjema for å melde interesse om å bli medlem finner du i høyre kolonne på folkeliggjort.no. Medlemsmøtene (som er åpne for alle!) finner du nå hver mandag kl. 19:00-21:00 på Discord-tjeneren vår. Vi hjelper deg med å folkeliggjøre!

Nettside | Facebook | Discord | Instagram | LinkedIn | Epost

Takk for en flott måned! På gjensyn!

– Styret i Folkeliggjort