Ressurser i IN1050 Introduksjon til design, bruk, interaksjon


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1050 Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Vi leter etter ny initiativtager. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for IN1050

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke hentet inn noen slike ressurser mens jeg tok dette faget, men jeg tar gjerne imot forslag.

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Fra Tobias Rade Evensen 2020H, håndskrevet til hver forelesning, 80 sider

Fra Kjetil Omang 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H

Ressurser fra 2020H

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Jeg fikk C på eksamen.

Ressurser fra Kjetil Omang

Vi lagrer ressursene vi mottar i Google Drive, slik at det skal være så enkelt som mulig å bla gjennom og kommentere på dem. Innholdet i mappa ser du her: