Jus – Folkeliggjort

Jus – Folkeliggjort handler for oss i Folkeliggjort om å nå ut mer generelt med det vi gjør for jusutdanning og jusen på UiO, og å invitere til samarbeid med andre som vil gjøre noe for jusen mer generelt. Bli med!

– Prosjektleder for Jus på UiO – Folkeliggjort
På jakt etter ny prosjektleder