Ressurser i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering


Her lå vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering.

Siden er nå utdatert! Sommeren 2023 slettes denne siden slik at den nye siden blir eneste side for IN1000!

Gode ressurser for IN1000

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke brukt så mange andre ressurser enn det UiO har kommet med selv, så her vil jeg gjerne ha forslag.

Emnesiden er en god rerrsurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Nettkurs for Python for Everybody som brukes av ossu

Rampelys for IN1000

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Lastet opp på semestersiden 2019H av Sarek Skotåm

Skrevet av Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H (Karakter: A)

Ressurser fra 2020H

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Jeg fikk en A på eksamen.

Eldre ressurser

Ser ikke hvem som har skrevet dette, men det er lastet opp av Sarek Skotåm. Funnet på https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1020/h19/gruppeundervisning/