Ressurser i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressurserne dine via knappen under.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for IN1000

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke brukt så mange andre ressurser enn det UiO har kommet med selv, så her vil jeg gjerne ha forslag.

Emnesiden er en god rerrsurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Nettkurs for Python for Everybody som brukes av ossu

Rampelys for IN1000

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Lastet opp på semestersiden 2019H av Sarek Skotåm

Skrevet av Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H (Karakter: A)

Ressurser fra 2020H

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Jeg fikk en A på eksamen.

Eldre ressurser

Ser ikke hvem som har skrevet dette, men det er lastet opp av Sarek Skotåm. Funnet på https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1020/h19/gruppeundervisning/

Vi lagrer ressursene vi mottar i Google Drive, slik at det skal være så enkelt som mulig å bla gjennom og kommentere på dem. Innholdet i mappa ser du her: