Samarbeid om digitale arbeidskopier av noter


Samfunnet blir mer og mer digitalt, men digitalisering av noter er litt av en jobb. Mange korps er i gang med den trege jobben å skanne inn notearkivet sitt til pdf-filer. Og i fremtiden kunne vi kanskje tatt vare på noter i et format som kan redigeres? Vi foreslår et samarbeid. Slik må ikke alle korps gjøre dette på egenhånd, og de korpsene som synes dette er vanskelig kan få hjelp av andre.

I bildet over har jeg enkelt tegnet hva en slik løsning går ut på. Vi må melde inn lister over hvilke noter vi har i notearkivet vårt, og hvilke noter vi har pdf-er av. Allerede når det er gjort, kan vi begynne å ta kontakt med hverandre, slik som tegnet mellom Ensemble 1 og 2.

Et neste steg kan være å forenkle løsningen enda mer. Emsemble 1 kan allerede ha gitt løsningen tilgang til pdf-filene deres, og Ensemble 2 kan sende inn bevis or at de har originalt notesett samtidig som de ber om pdf-filene. Slik trenger Ensemble 1 kun å godkjenne beviset for at Ensemble 2 har originalt notesett, og så får Ensemble 2 automatisk tilsendt filene. Et siste steg kan være å gjøre det samme, men med redigerbare filer slik som Musescore-filer.

Hvordan er dette mulig? NMF har en avtale med kopinor om at medlemskorpsene kan benytte arbeidskopier av notesettene sine. Hvis du har et notesett, og får tilsendt pdf-filer skannet fra noen andre sitt samme notesett, har du i realiteten bare fått hjelp med å lage arbeidskopier av dine egne noter.

Så… hvordan foregår arbeidet? Vi er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid. Derfor veileder vi helst ensemblet ditt med å selv lage en løsning som denne. Slikt arbeid er ikke vanskelig, og dere kommer til å føle på ny digital mestring i løpet av prosessen. Jeg håper du ser nytten av en slik løsning, og forstår at noen må ta initiativ for at den skal komme på plass. Evt. kan vi snakke nærmere om at dere betaler for en dugnad hvor vi engasjerer noen til å lage løsningen for dere. Ta kontakt!


Her er det jeg skrev om prosjektet i 2019

Digitale noter gjør det enkelt å omarrangere for ensemblet sitt, og gjør det mulig for musikerne å transponere stemmen de har fått dersom de ikke har et instrument i samme stemming. Digitale noter har dessuten den fordelen at man kan lytte på sin isolerte stemme.

Jeg fikk nylig en stemme for A-trompet, og fant at jeg, som ikke har tidligere erfaring i å transponere fra A til Bb, kom til å bruke så mye tid på å øve den inn at jeg heller ville ta meg tid til å skrive den om i et noteskrivingsprogram.

Det arbeidet som må legges ned for å skrive over noter til digitale filer, er en barriere som hindrer mange fra å kunne lese notene sine i sin foretrukkede toneart. Men det er ikke noe i veien for at man hjelper hverandre med å utvikle disse arbeidskopiene.

Man har sjeldent lov til å redistrubisere de verkene man kjøper. Det er her altså ikke snakk om å publisere notene man har skrevet, men å melde ifra om hvilke digitale kopier man har tilgang på.

Om du og eller ditt ensemble har laget en digital arbeidskopi, meld fra til post@folkeliggjort.no med kontaktinformasjon, navn på verk, komponist, arrangør, utgiver, utgave og så videre. Merk også hvilke stemmer som er digitalisert. Vi legger denne informasjonen ut på denne siden, så ikke send noe personlig, og vit at hvem som helst som besøker denne siden vil kunne benytte seg av kontaktinformasjonen deres. En annen musiker eller et annet ensemble som spiller samme verk, kan da velge å ta kontakt med dere. Jeg kommer til å legge ut mitt eget arbeid etter hvert.

Det hadde også vært flott med en lignende side for originale arrangementer og cover. Det er mange band og musikkelever som skriver ned arrangementer og cover. Slike er det ikke bare rett frem å publisere på Internett, men det kunne vært en løsning å melde ifra hvilke man har produsert, slik som jeg akkurat foreslo for arbeidskopier.

Vi lager per nå en side for hver original-komponist. Trykk deg inn på sidene til prosjektet under.


Posted

in

,

by

Tags: