Ressurser i IN1020 Introduksjon til datateknologi


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1020 Introduksjon til datateknologi. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressurserne dine via knappen under.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for IN1020

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke hentet inn noen slike ressurser mens jeg tok dette faget, men jeg tar gjerne imot forslag.

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Skrevet av Henrik Heiberg 2018H, veldig omfattende (80 sider!)

Gitt til en tidligere student av en tidligere student, mindre omfattende

Fra Tobias Rade Evensen 2020H, skrevet for hånd til hver forelesning

Fra Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H, fikk bestått

Fra Leander West Furumo sin GitHub, python-programmer som løser eventuelle eksamensoppgaver

Ressurser fra 2020H

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Jeg fikk bestått på eksamen.

Ressurser fra andre:

Fra Leander West Furumo sin GitHub, python-programmer som løser eventuelle eksamensoppgaver

Eldre ressurser

Usikker på hvem som har skrevet dette. Gitt til en tidligere student av tidligere studenter før han.

Ser ut til å være skrevet av Henrik Heiberg semesteret 2018H. Funnet på https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1020/h19/gruppeundervisning/

Vi lagrer ressursene vi mottar i Google Drive, slik at det skal være så enkelt som mulig å bla gjennom og kommentere på dem. Innholdet i mappa ser du her: