Korpskonserter i …


Skulle du ønske det var enklere å nå ut med korpskonsertene deres? Skulle du ønske det var enklere å få en oversikt over hvilke korpskonserter som finner sted? Da er dette prosjektet for deg! Prosjektet er ganske enkelt.

  1. Vi fyller inn et regneark med info om alle korpsene i området ditt
  2. Vi finner alle Facebook-sidene og -gruppene deres
  3. Vi henter kode fra Facebook for alle Facebook-sidene herfra
  4. Vi legger inn informasjonen i nettside-malen vår
  5. Vi ender opp med en nettside slik som dette

Dette prosjektet er først og fremst rettet mot korpskonserter i et spesifikt område, men kan tilpasses alle slags mulige formål. Skulle du hatt en oversikt over arrangementer for bransjen eller interessen din? Skulle du visst hvilke arrangementer som foregår for studiet ditt? Prosjektet er enkelt, kan tilpasses alle mulige interesser, og nytten er stor.

Så… Hvordan foregår arbeidet? Vi er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid. Derfor veileder vi deg helst med å selv gjøre arbeidet, men du kan også betale for en dugnad hvor vi gjør arbeidet for deg. Alle sidene til prosjektet dukker opp her på nettsidene våre, og vil bli funnet av folk som søker på Google etter tittelen på siden din. Etter vi har gjennomført noen flere sider, dukker det opp nøyere guider på hvordan man som “arbeidende medlem” hos oss kan gjennomføre en side for dette prosjektet helt på egenhånd. Frem til da følger vi opp interesserte mer personlig.

Alle sider for prosjektet

Her kan du se alle sidene til prosjektet