Jus på UiO – Folkeliggjort

Jus på UiO – Folkeliggjort handler om å samle alle de flotte prosjektene på jusen, gjøre det enklere å være med på og bidra til dem, og å få til mer sammen.

Jeg er høsten 2022 opptatt med å gjennomføre Studentdrevet studieplattform, så prosjektleder-stillingen kan noen gjerne ta over.

– Prosjektleder
Prosjektleder:
Tobias Rade Evensen

Et eksempel på et nytt prosjekt for jusen på UiO er en bedre oversikt over de ulike foreningene sine sosiale medier og arrangementer slik som på denne siden.

Folkeliggjort kan bidra med finansiereing, arbeidsverktøy og rutiner på tvers av foreningene. Hvorfor holde på alene når man kan holde på sammen?

Sjekk ut forsiden for en oversikt over det som allerede gjøres i Folkeliggjort i dag.