Jus på UiO – Folkeliggjort

Jus på UiO – Folkeliggjort handler om å samle alle de flotte prosjektene på jusen, gjøre det enklere å være med på og bidra til dem, og å få til mer sammen.

Jeg er høsten 2022 opptatt med å gjennomføre Universitet og høyskole – Folkeliggjort, så prosjektleder-stillingen kan noen gjerne ta over.

– Prosjektleder
Prosjektleder:
Tobias Rade Evensen

Et eksempel på et nytt prosjekt for jusen på UiO er en bedre oversikt over de ulike foreningene sine sosiale medier og arrangementer slik som denne siden.

Bare fantasien setter grenser, og det Folkeliggjort kan bidra med er finansiering, arbeidsverktøy og rutiner, også helst på tvers av foreninger.

Sjekk også ut de mer generelle sidene Jus – Folkeliggjort, Jusutdanning – Folkeliggjort, Utdanning – Folkeliggjort og Universitet og høyskole – Folkeliggjort.