Kategori: Ressurser i …

 • Ressurser i IN1150

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamensvar (gjerne med resultater), og andre ressurser vi mottar fra IN1150 (Logiske metoder på UiO). Det er Kjetil Omang som har tatt initiativet for denne siden. Ta kontakt på http://m.me/100007167528156 eller kjetimom@folkeliggjort.no for å få lagt ut dine ressurser i faget. Les mer om prosjektet «Ressurser i …» her, og…

 • Ressurser i IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN2140 – Operativsystemer og datakommunikasjon. Det er Elias Hoel Birketvedt som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på elias@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Gode ressurser for…

 • Ressurser i informatikk på UiO

  Ressurser i informatikk på UiO er en samleside. Sjekk også ut det overordnede prosjektet “Ressurser i …”. Det er ingen ansvarlige for denne siden. Bli medlem, bli ansvarlig, og utvikle den til noe bedre! Gode ressurser for informatikk Dette er ifi sitt eget nettsamfunn. Vil du prate med noen er dette et bra første stopp!…

 • Ressurser i IN1060 Bruksorientert design

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1060 Bruksorientert design. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Vi leter for tiden…

 • Ressurser i IN1030 Systemer, krav og konsekvenser

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1030 Systemer, krav og konsekvenser. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Vi leter…

 • Resources for ENG1103: English Phonetics and Intonation (Received Pronunciation)

  On this page we post all notes, obligatory assignment answers, examination answers with results and other resources we receive for ENG1103: English Phonetics and Intonation (Received Pronunciation). It is Silje Øksland Krohne who initiated this page. Please contact m.me/silje.krohne (messenger) or siljekrohne@folkeliggjort.no if you want to participate in the project, or submit your own resources…

 • Ressurser i IN1010 Objektorientert programmering

  Disse sidene og dette prosjektet har bruk for en overhaling nå som Studentdrevet studieplattform er lansert. Vi leter også etter noen som kan ta over sidene, ta kontakt om det er deg. Gode ressurser for IN1010 Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre.…

 • Ressurser i IN1050 Introduksjon til design, bruk, interaksjon

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1050 Introduksjon til design, bruk, interaksjon. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Vi leter etter ny initiativtager. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send…

 • Ressurser i IN1020 Introduksjon til datateknologi

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1020 Introduksjon til datateknologi. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressurserne dine via knappen under. Gode…

 • Ressurser i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering

  Her lå vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering. Siden er nå utdatert! Sommeren 2023 slettes denne siden slik at den nye siden blir eneste side for IN1000! Gode ressurser for IN1000 Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke…

 • Mal til ressurser i … Tittel: Ressurser i

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i <emnekode> <emnenavn>. Det er <Ditt navn> som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/<ditt facebook-brukernavn her> (messenger) eller <din folkeliggjort-epost her> om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under.…