• Be om redaksjonsansvar

  Du trenger en bruker for å ta over redaksjonsansvar… Logg inn for å fortsette! Om du ikker har en bruker: “Lag bruker” og kom tilbake til denne siden etterpå! Alle redaksjonsansvarlige må ha fornavn, etternavn og profilbilde på brukeren sin! Du kan legge til fornavn og etternavn på “Min bruker”-siden. (Om du ikke allerede har […]

 • Vi trenger en studentdrevet studieplattform

  Vi trenger en studentdrevet studieplattform

  Studentdrevet studieplattform er et naturlig neste steg i høyere utdanning. Produktet svarer på behovene til både studiested, arbeidsgiver og studentene selv. Problemene Som studiested spør man seg ofte en rekke spørsmål: Hvordan forbedre utdanningen? Hvordan myndiggjøre studentene? Hvordan få aktive studenter? Hvordan få motiverte studenter? Som arbeidsgiver stiller man seg ofte litt andre spørsmål: Hvordan […]

 • Bli bidragsyter eller redaktør for studieplattformen

  Det lønner seg å bidra! Vi planlegger å avholde konkurranser for å premiere de beste bidragene… følg med! Andre fordeler ved å bidra Mye kan ikke publiseres… Derfor får du som bidragsyter tilgang på en messenger-gruppe for inneværende semester hvor man kan dele friere og samarbeide mer. Budsjett og bedre verktøy Som bidragsyter kan du […]

 • IN1010: Objektorientert programmering

  Redaktør: Bidragsytere: … Ressurser Fra undervisningen Andre nøkkelressurser Alle ressurser Mer info om ressursene finner du på ressursiden: Du kan bidra! Konkurranser Vi planlegger å avholde konkurranser for å premiere de beste bidragene… følg med! Andre fordeler ved å bidra Mye kan ikke publiseres… Derfor får du som bidragsyter tilgang på en messenger-gruppe for inneværende […]

 • EMNEKODE: EMNENAVN

  Denne siden er din og emnet IN1010: Objektorientert programmering sin! Her kan du sammen med andre studenter samle, lage og bestille opp det dere etterspør i undervisningen deres. Og best av alt: det er enkelt!

 • Planen for Universitet og høyskole – Folkeliggjort

  Planen for “Universitet og høyskole – Folkeliggjort” er å lage en studentdrevet studieplattform sørge for studentmedvirkning i høyere utdanning Hvordan vi skal jobbe er i aller høyeste grad åpen for forming, men her er et diagram for hvordan vi i første omgang kommer til å jobbe med prosjektet: Kommenter inn forslag til dialog, samarbeid og […]

 • Ressurser i EXPHIL03 Examen Philosphicum

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i EXPHIL03 Examen Philosophicum. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Gode ressurser […]

 • Ressurser i JUS1211 Privatrett 2

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i JUS1211 Privatrett 2. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Gode ressurser […]

 • Ressurser i IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

  Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN2140 – Operativsystemer og datakommunikasjon. Det er Elias Hoel Birketvedt som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på elias@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Gode ressurser for […]

 • Hvordan studere, How to study

  Hvordan studere, How to study

  Figuring out how to study takes time, but gives you a feeling of safety, mastery and belonging. Congratulations on your first step! This is a study guide made for an event held the autumn of 2021, which with time will become a full blown project. Study-techniques should be much more accessible! The guide is written […]