Mal til ressurser i … Tittel: Ressurser i


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i <emnekode> <emnenavn>. Det er <Ditt navn> som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/<ditt facebook-brukernavn her> (messenger) eller <din folkeliggjort-epost her> om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for <emnekode>

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre.

<Del ressurser her! (Slik som knappene under!) Eventuelt finn på en bedre layout selv :)>

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

<Del ressurser her! (Slik som knappene under)>

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Beskrivelse av ressurs

Ressurser fra <semester>

Ressurser fra <navn på person>

<Eventuell kort beskrivelse av ressursene til personen. F.eks. Jeg sikter på en A og jobber mye med studiene, eller jeg jobber ikke så mye med studiene men håper likevel at ressursene min kan komme til nytte.>

<Del ressurser her!

Ressursers fra <navn på neste person>

Repeat

Ressurser fra andre:

<Kopier gruppen over for hvert tidligere semester, “nyeste” semester øverst på siden. (2021H, 2021V, 2020H, 2020V, osv.)>

<Ikke slett blokken under :)>


by

Tags: