Ressurser i PED1001


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar (gjerne med resultater), og andre ressurser vi mottar i PED1001 Pedagogikk – Læring og undervisning.

Les mer om prosjektet «Ressurser i …«, og ta kontakt med prosjektleder Philip Lo ved philip@folkeliggjort.no eller m.me/philiplo95 (messenger) for å lage din egen side på nettsidene våre! Eventuelt send inn ressursene dine i knappen under!

Sjekk også ut «Egen bruk av tid» for et flott regneark hvor du kan få oversikt over og planlegge tida du bruker på hvert fag.

Ressurser fra 2017H:

Ressurser fra Philip

Kjære leser!

Jeg håper at notatene mine fra PED1001 er til god hjelp for deg 🙂

Et lite notat om eksamensoppgavene til emnet i 2017. Oppgavene finner du her. Dette er altså 5 langsvarsoppgaver ble gitt til oss før eksamensdagen. På eksamensdagen fikk vi 2 av disse, og vi måtte besvare begge oppgavene.

Jeg har skrevet 2 versjoner av hver besvarelse til hver oppgave. De som er redigerte, og ikke redigerte. De som ikke er det, har alle notatene mine i sin fulle form, og er ganske fyldig skrevet. Det har ikke vært meningen at jeg skulle huske alt 100%, men jeg ville vise overfor meg selv at jeg kunne skrive fyldige notater for hver oppgave. De som er redigerte, har jeg kortet ned for å gjøre puggingen enklere 🙂

Resultatet mitt ble A, og jeg jobbet mye med notatene mine. Jeg håper igjen at du får mye nytte ut av notatene mine, også er det bare å ta kontakt om det er noe du lurer på 🙂 Masse lykke til med eksamensøvingen!