Ressurser i IN1030 Systemer, krav og konsekvenser


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1030 Systemer, krav og konsekvenser. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Vi leter for tiden etter nye studenter som kan ta ansvar for siden, ettersom Tobias er ferdig på studiet.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for IN1030

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke brukt så mange andre ressurser enn det UiO har kommet med selv, så her vil jeg gjerne ha forslag.

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Skrevet av Tobias Rade Evensen 2021V

Skrevet av Emma Tvinnereim 2021V (Gruppelærer for gruppe 7, veldig omfattende notater)

Fra Tobias Rade Evensen 2021V

Fra Tobias Rade Evensen 2021V (Karakter: Bestått)

Ressurser fra 2021V

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Totalt brukte jeg 120 timer på emnet, og jeg fikk bestått på eksamen.

Ressurser fra andre:

Skrevet av Emma Tvinnereim 2021V. Gruppelærer for gruppe 7, veldig omfattende notater. Hentet fra semestersiden for 2021V.