Ressurser i IN1060 Bruksorientert design


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1060 Bruksorientert design. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under. Vi leter for tiden etter nye studenter som kan ta ansvar for siden, ettersom Tobias er ferdig på studiet.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for IN1060

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke brukt så mange andre ressurser enn de UiO har kommet med selv, så her vil jeg gjerne ha forslag.

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Tinkercad har et flott program for å lage, programmere og simulere kretser på PC-en.

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Husk at tidligere prosjektgrupper har lagt ut info om prosjektene sine på semestersidene. Spør underviserne dine om hvem som skilte seg positivt og negativt ut, så har dere alltid noen nylige eksempler å sammenligne dere med.

Skrevet av Tobias Rade Evensen 2021V. Ikke notater til alt pensum, men noterer bra når det først noteres.

Fra Tobias Rade Evensen 2021V

Fra Tobias Rade Evensen 2021V (Resultat: D)

Ressurser fra 2021V

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Totalt brukte jeg 160 timer på emnet, og vi fikk en D på eksamen.