Ressurser i IN1010 Objektorientert programmering


Disse sidene og dette prosjektet har bruk for en overhaling nå som Studentdrevet studieplattform er lansert. Vi leter også etter noen som kan ta over sidene, ta kontakt om det er deg.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for IN1010

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke brukt så mange andre ressurser enn de UiO har kommet med selv, så her vil jeg gjerne ha forslag.

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Trix er en oppgavewiki drevet av universitetet som blir mye brukt i undervisningen

Verktøy for å lage diagrammer

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Skrevet for hånd av Tobias Rade Evensen 2021V

Skrevet av Anton Lymarev 2021V

Fra Tobias Rade Evensen 2021V

Fra Tobias Rade Evensen 2021V (Karakter: A)

Ressurser fra 2021V

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Totalt brukte jeg 150 timer på emnet, og jeg fikk A på eksamen.

Ressurser fra Kjetil Omang

Ressurser fra Antyn Lymarev

Ressurser fra andre

Dette er ressurser hentet fra ulike steder på internett, ikke ressurser som har blitt sendt inn til oss i Folkeliggjort.

Sondre Bader Wang (sondrbw) har brukt GitHub og GitHub Pages til å undervise gruppe 12 i IN1010. Mye av undervisningsopplegget er veldig bra, så dette bør du sjekke ut.

Eldre ressurser

Dette er ressurser hentet fra ulike steder på internett, ikke ressurser som har blitt sendt inn til oss i Folkeliggjort.

Notater

Veronika Heimsbakk har en flott blogg kalt “Dots and arrows” på veronahe.wordpress.com. Der har hun blant annet lagt ut eksamensnotatene sine. Notatene i knappene til venstre er hentet fra https://veronahe.wordpress.com/eksamensnotater/.

Obligsvar

Når du søker på IN1010 finner du GitHub-en til Nadie Gileva. Der har hun blant annet lagt ut svar på obligene fra 2019. Disse er så vidt vi kan se helt eller veldig like obligene til dette semesteret! Sjekk alle fagene hun har lagt ut obligsvar for på https://github.com/nadyagileva?tab=repositories.

Også Eirin Korvald har lagt ut obligsvarene sine i både IN1000 og IN1010 på GitHub. Det hen har lagt ut i begge fagene kan du finne på https://github.com/eirinko?tab=repositories.

halvorsh har jobbet med oblig 4-7 våren 2018 på GitHub. Sjekk det ut i knappen til venstre/ovenfor.

Vi klarte ikke å se hvilket semester “Kat” sine obligsvar er fra. Hun har lagt ut ressurser i flere emner, sjekk dem ut på https://github.com/ladysilverberg?tab=repositories.

Heller ikke obligsvarene fra Daniel har vi sett nøye etter hvilket semester er fra, men de virker nylige. Han har lagt ut ressurser i flere emner, så sjekk dem ut på https://github.com/Kaminaru?tab=repositories.