IN1000: Introduksjon til objektorientert programmering


Redaktør:


Bidragsytere:

Tobias Rade Evensen

Denne siden er din og emnet IN1000: Introduksjon til objektorientert programmering sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan du trykke på “Bidra!”.

Idk

Emnesiden er en god rerrsurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Nettkurs for Python for Everybody som brukes av ossu

Lastet opp på semestersiden 2019H av Sarek Skotåm

Skrevet av Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H (Karakter: A)

Ressurser fra 2020H

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Jeg fikk en A på eksamen.

Eldre ressurser

Ser ikke hvem som har skrevet dette, men det er lastet opp av Sarek Skotåm. Funnet på https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1020/h19/gruppeundervisning/

Her lå vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering.

Siden er nå utdatert! Sommeren 2023 slettes denne siden slik at den nye siden blir eneste side for IN1000!

Gode ressurser for IN1000

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Jeg har ikke brukt så mange andre ressurser enn det UiO har kommet med selv, så her vil jeg gjerne ha forslag.

Rampelys for IN1000

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.