Vi trenger en studentdrevet studieplattform


Studentdrevet studieplattform er et naturlig neste steg i høyere utdanning. Produktet svarer på behovene til både studiested, arbeidsgiver og studentene selv.

Problemene

Som studiested spør man seg ofte en rekke spørsmål: Hvordan forbedre utdanningen? Hvordan myndiggjøre studentene? Hvordan få aktive studenter? Hvordan få motiverte studenter? Som arbeidsgiver stiller man seg ofte litt andre spørsmål: Hvordan nå ut til potensielle arbeidstakere? Hvordan vise at man er en attraktiv arbeidsplass? Hvordan vise at man er en ledende aktør? Svaret på alle disse spørsmålene er Studentdrevet studieplattform som lanserer studiestart høsten 2022.

Løsningene

Studentdrevet studieplattform blir hjemmet til et parallelt tilbud som delvis erstatter, fyller ut og bygger videre på det eksisterende tilbudet fra undervisningen. Dette forbedrer utdanningen totalt sett ved at plattformen og undervisningen sammen gir et bedre tilbud til studentene. Det forbedrer også den eksisterende undervisningen ved å tilrettelegge for bidrag, synliggjøre studentenes etterspørsel, og skape konkurranse.

Det er studentene som selv eier og driver plattformen gjennom en studentforening. Et WordPress-tema og en utvidelse gjør det enkelt for studentene å lage bra innhold. Dette myndiggjør studentene mer enn før til å selv kunne synliggjøre og møte sin egen etterspørsel.

Det at studentene nå vil kunne bidra til og redigere en studieplattform gir dem et mer aktivt forhold til studiehverdagen sin. Et mer aktivt forhold mellom studentene og studiehverdagen deres er med på gjøre studentene mer aktive i undervisningen ved at de bedre forstår undervisningens rolle i studiet deres.

Et parallelt tilbud på en studentdrevet studieplattform gjør det mulig å koble sammen flere interesseområder og ferdigheter med undervisningen. Når studentene nå både får et mer aktivt forhold til og kan knytte inn flere interesser og ferdigheter i studiehverdagen sin, blir de mer motiverte. Motivasjon er en viktig faktor for både resultater og studieprogresjon.

Fordelene

Som studentenes publiserings- og samlingskanal blir den studentdrevne studieplattformen et naturlig “første stopp” for alt studierelatert. Dette er altså det beste stedet for å bli synlig for studentene, og om du er arbeidsgiver er dette en mulighet til å nå ut til potensielle arbeidstakere.

En arbeidsgiver som bryr seg om studentene oppleves dessuten også som en arbeidsgiver som bryr seg om sine ansatte. Handling sier mer enn ord, så om arbeidsgivere også bidrar med bra eget fagmateriale kan de fremstå som både dyktige og ledende innen sine fagfelt.

Hvordan delta

Som en del av et studiested kan du støtte studieplattformen med et pengebeløp, i bytte mot foreningsaktivitet øremerket ditt studiested og evt. din studieretning. Som arbeidsgiver kan du støtte studieplattformen i bytte mot også egen plass øverst på alle sidene til plattformen og nederst på hele nettsiden til foreningen. Som studentforening kan du dessuten ta på deg ansvaret for en egen del av plattformen. Det er for eksempel naturlig at du som linjeforening tar ansvar for sidene til de emnene som er tilknyttet studieretningen din.

Om du underviser er det viktig at du publiserer undervisningsmaterialet ditt åpent, vedvarende og med avklart åndsverklisens slik at studenter og andre kan vise til materialet ditt på plattformen. Om du vil støtte foreningen vår kan vi sette opp en egen nettside for deg hvor du kan gjøre dette. Nettsiden vil ta utgangspunkt i eksempelet vi har satt opp på undervisere.no.

Som student er det viktigste at du rett og slett bruker studieplattformen, den lanserer studiestart høsten 2022 på folkeliggjort.no. I nær fremtid vil du kunne få premiepenger og fordeler for å bidra og ta redaksjonsansvar, men i mellomtiden må du nøye deg med å få en bedre studiehverdag for deg selv og andre i bytte mot å investere tid i å forbedre din egen.

Presentasjon av produktet

Presentasjon av produktet, det kan fortsatt introduseres endringer

Helt konkret er studentdrevet studieplattform er en del av nettsidene til studentforeningen Folkeliggjort. Nettsidene og plattformen utvider publiseringssystemet WordPress med et eget tema og en egen utvidelse. Dette gjør det enkelt for frivillige å bidra til og endre på nettsidene uten behov for noen forkunnskaper. Det gjør også at utviklingsressurser heller brukes på å lage verktøy for de frivillige enn å jobbe med det konkrete innholdet på nettsidene.

Studentdrevet studieplattform får en egen toppnivå-side på nettsidene og en egen side-type med en egen mal. Hvert emne får så en egen side som bruker denne side-typen og malen. Disse sidene har en låst seksjon øverst og nederst som styres av side-malen, og en midtseksjon som enkeltstudenter kan be om og få tildelt redigeringstilgang til. Studenter som får redigeringstilgang må legge ut bidrag som blir sendt inn gjennom et skjema.

Produktet fungerer

Høsten 2020 lagde Folkeliggjort ressurssider for 7 av 11 mulige førsteårsemner hos Institutt for informatikk på UiO. Disse oppnådde 24 000 visninger, 5 300 brukere og 21 000 knappe- og linktrykk. På Google-søk med ordet “informatikk” eller emnekodene til emnene i seg oppnådde sidene 176 000 inntrykk, 1 300 klikk og 4,3 i gjennomsnittlig posisjon. Disse resultatene ble oppnådd med bare 1-3 bidragsytere per side. Når vi nå går fra 7 sider til sider for alle emner på UiO … (4135) La oss bare si at vi gleder oss, og håper du blir med på reisen!

Bli med!

Interesse for å støtte Studentdrevet studieplattform med et pengebeløp, (og få fordelene som følger med) ta ansvar for deler av plattformen, publisere undervisningsmateriale eller blir frivillig i studentforeningen kan sendes til enten post@folkeliggjort.no eller styret@folkeliggjort.no.


by

Tags: