Info om digital tilrettelegging for studenter ved Det juridiske fakultetet


Om man som student har en funksjonsnedsettelse eller særskilt behov, kan man ha rett til tilrettelegging av blant annet undervisning og tilrettelegging av lærested etter universitets- og høyskolelovens (uhl.) § 4-3 c. Det er bare en rett om den ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. Likevel har studenter ved Det juridiske fakultetet til UiO blitt innvilget digitalt opplegg med kurs og opptak av forelesninger

Studenter som har funksjonsnedsettelser eller lærevansker kan søke om digital tilrettelegging. Det viktigste er at man har en legeerklæring som forklarer at det er behov for det. Legeerklæringen trenger ikke inneholde informasjon om diagnosen din, men legen må bekrefte at du har behov for digital tilrettelegging. Universitetet krever at dokumentasjonen inneholder om hvordan vanskene påvirker studiehverdagen, og hvordan dette kan løses.

Som søker har man ansvar for å opplyse saken sånn at UioO på best måte kan vurdere den. Man kan ettersende dokumentasjon senest tre uker etter søknadsfristen.

I søknaden må man også legge ved beskrivelse av hvordan sykdommen eller funksjonsnedsettelsen eller særskilte forhold påvirker deg i hverdagen, hvilke utfordringer man møter i studiehverdagen og hva som er vanskelig å gjennomføre.

Deretter skriver man hva som skal kan oppveie for ulempene. Her skriver man at man trenger digital tilrettelegging, at man gjennomføre kurs digitalt og at forelesningene må bli lagt ut som opptak.

Man bør søke så fort som mulig om man ønsker digital tilrettelegging, men det kan også gjøres underveis i semesteret. For studenter som skal ha praksis må man søke før 1. mai for høstsemesteret, og 1. november for vårsemesteret. Om fristen går ut på en helligdag, lørdag eller søndag blir den forlenget til neste arbeidsdag.

Om man studerer ved flere fakulteter må man sende inn til alle fakultetene. Søknadsskjema finnes på https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/tilrettelegging-studiehverdagen/index.html. Der finnes det mer informasjon om tilrettelegging av studiehverdagen. Eventuelt kan man finne det digitale søknadsskjemaet gjennom minestudier.no nederst på siden. For å komme til søknadsskjemaet logger man inn via ID-porten eller feide.

For mer informasjon kan man også kontakte infosenteret ved Det juridiske fakultetet https://www.jus.uio.no/studier/kontakt/infosenteret.html


Posted

in

by

Tags: