Samlesider

Finn en emneside


Student-run Study Platform is a free platform ran by and for students to help them with their everyday life and higher education. We do that by gathering and publishing information with each other, mostly through making our own subject pages. Students can also make their own resource sites, studentguides and so on. This platform is run by editorial managers, contributors and the student organization Folkeliggjort.

Competition

This semesters’ competition is for a 500 NOK Akademika Gift Card! You get one chance for becoming an editor, and one chance for contributing materials, for a maximum of two chances.

Hvordan studere

Å finne ut av hvordan du skal studere tar tid, men det gir deg en følelse av trygghet, mestring og tilhørighet. Vår studieguide er ditt første steg på reisen, en sammenstilling og en samling av flere studieguider.

Egen bruk av tid

Det er motiverende og nyttig å få skrevet ned hvor mye en jobber med fagene/emnene sine, data som kan brukes til planlegging av videre arbeid og nærmere analyse. Dette er et regneark for å få oversikt over egen bruk av tid.

Alle bidrag

Innsendte bidrag legges ut av redaksjonsansvarlige på relevante emnesider, men først havner de i det åpne filområdet vårt. Her kan du lete gjennom alle bidrag sendt inn gjennom innsendingsskjemaet vårt.

Innsendte bidrag er delt med lisensen CCBY. Det betyr at du kan bruke dem som du vil, så lenge du legger ved en “korrekt navngivelse”, dvs. en god kildehenvisning. Du må likevel ta hensyn til hvordan forfatteren av bidraget har brukt andres åndsverk igjen.

Samarbeidende undervisere

Samarbeidende undervisere legger ut undervisningsmaterialet sitt offentlig og med avklart åndsverk og lisens for bruk. I tillegg informerer de om Studentdrevet studieplattform i undervisningen sin. Viktigst av alt tror de på prosjektet.

Offentlig tilgjengelig undervisningsmateriale med avklart åndsverk og lisens for bruk er nødvendig for reell medvirkning i og selvstendige bidrag til høyere utdanning. Ta kontakt for å bli samarbeidende underviser, og snakk gjerne nærmere med oss for muligheter til å få hjelp med publisering av materiale.

De som allerede høsten 2022 fortjener en ekstra oppmerksomhet for å ha vært med på å gi tilbakemeldinger og slik utvikle prosjektet er:

Erik Røsæg

Professor ved Universitetet i Oslo | rosaeg.no
(Bilde: Universitetet i Oslo)

Jørn Sunde

Professor ved Universitetet i Oslo
(Bilde: Universitetet i Oslo)

Hjelp prosjektet

Vi leter aktivt etter frivillige, støttespillere, sponsorer og samarbeidspartnere for å få utløst potensialet til Studentdrevet studieplattform. Ta kontakt så hjelper vi deg hjelpe prosjektet! Som bedrift bør du også vurdere å bli sponsor slik at du både kan bli mer synlig for jusstudentene og hjelpe studentene ta med seg bedre prestasjoner ut i arbeidslivet.