PSYC1230 og PSY1300: Kognitiv psykologi


Redaktør:


PSYC1230 og PSY1300 er samme emne for henholdsvis profesjonsstudiet og bacheloren i psykologi, og skilles kun i gruppeundervisningen. De har derfor delt emneside, men ikke nøl med å ta kontakt om du har en visjon for selvstendige profesjons- og bachelorsider! – Admin

På denne siden finner du:

  • Øvingsdokumenter for alle forelesninger
  • Liste med definisjoner av de viktigste begrepene, navn, teorier osv.
  • Core questions fra alle forelesninger
  • Tidligere eksamensoppgaver, sortert etter både emne og år

Øvingsdokumenter

Øvingsdokumenter for alle 12 forelesningene, laget av studenter på profesjonsstudiet, vår ’23-kullet. Inneholder definisjoner av begreper, oppsummeringer av forelesningen, bioer på viktige personer o.l. (litt forskjell fra dokument til dokument):

Forelesning 1 – History and Methods

Forelesning 2 – Attention

Forelesning 3 – Sensory, Short term and Working memory

&

Forelesning 4 – Learning by conditioning

Forelesning 5 – Emotion and cognition

Forelesning 7 – LTM encoding, retrieval and forgetting

&

Forelesning 8 – False memories

Forelesning 9 – Desicion making

Forelesning 10 – Reasoning

Forelesning 11 – Language production

Forelesning 12 – Language comprehension

Kjernebegreper, viktige navn, teorier o.l.

En (forsøksvis) komplett liste over begreper/navn/teorier/osv nevnt i core questions/eksamensoppgaver, med forklaringer:

Core questions

Core questions for alle forelesninger.

Tidligere eksamensoppgaver


Du kan bidra!

… Og det lønner seg! Om du vil blir du lagt til i Messenger-grupper for deling, hjulpet med å finne kollokviegrupper, og du kan søke om støtte til bidragene dine.

… Det hele avhenger av redaksjonsansvarlige, som får frie tøyler mellom skillet (streken) over og skillet der det står hvem som er redaksjonsansvarlig.

Nevnte vi at å bidra er “det riktige å gjøre”? Just do it!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige og bidragsytere, og studentforeningen Folkeliggjort.