PSYC1230 og PSY1300: Kognitiv psykologi


Redaktør:


Bidragsytere:

Anders Stai Fougner

PSYC1230 og PSY1300 er samme emne for henholdsvis profesjonsstudiet og bacheloren i psykologi, og skilles kun i gruppeundervisningen. De har derfor delt emneside, men ikke nøl med å ta kontakt om du har en visjon for selvstendige profesjons- og bachelorsider! – Admin

På denne siden finner du:

  • Liste med definisjoner av de viktigste begrepene, navn, teorier osv.
  • Øvingsdokumenter for alle forelesninger
  • Core questions fra alle forelesninger
  • Tidligere eksamensoppgaver med fasit

Kjernebegreper, viktige navn, teorier o.l.

En (forsøksvis) komplett liste over begreper/navn/teorier/osv nevnt i core questions/eksamensoppgaver, med forklaringer:

Øvingsdokumenter

Øvingsdokumenter for alle 12 forelesningene, laget av studenter på profesjonsstudiet, vår ’23-kullet. Inneholder definisjoner av begreper, oppsummeringer av forelesningen, bioer på viktige personer o.l. (litt forskjell fra dokument til dokument):

Forelesning 1 – History and Methods

Forelesning 2 – Attention

Forelesning 3 – Sensory, Short Term and Working Memory

Forelesning 3 – Sensory, Short term and Working memory

&

Forelesning 4 – Learning by conditioning

Forelesning 5 – Emotion and cognition
&
Forelesning 6 – Langtidsminne

Forelesning 7 – LTM encoding, retrieval and forgetting

&

Forelesning 8 – False memories

Forelesning 9 – Desicion making

Forelesning 10 – Reasoning

Forelesning 11 – Language production

Forelesning 12 – Language comprehension

Core questions

Core questions for alle forelesninger.

Tidligere eksamensoppgaver


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.