Nyhetsbrev for desember!


Nyhetsbrev for desember!

Nyhetsbrevet vil være hvordan du kan være sikker på at du har fått med deg alt som har blitt gjort den siste måneden, og hva vi planlegger å gjøre i den neste. Dette blir vårt 2. nyhetsbrev. God fornøyelse! 

Innholdsfortegnelse

 1. Om oss
 2. Dette gjør vi!
 3. Dette skal vi!
 4. Nyheter

Om oss

Folkeliggjort er en ideell organisasjon som har som formål å folkeliggjøre. Vi driver, bidrar til, eksponerer, og rekrutterer til folkeliggjørende arbeid. Å folkeliggjøre vil si å gjøre tilgjengelig for folket. Dette er noe alle deler av samfunnet har bruk for. Vi observerer nemlig at jo mer tilgjengelig noe er, desto mer nytte får folket av det.

Størsteparten av arbeidet vårt foregår rundt et “prosjektsystem”, hvor medlemmer får ansvar som “prosjektledere” og “arbeidende”. Prosjektets hoved-arbeidsmapper skal alltid være offentlig synlige, og det skal alltid legges til rette for at hvem som helst kan bidra. Til slutt havner prosjektene her på nettsiden, eller i den virkelige verden. Det “ferdige produktet” skal aldri koste noe for brukerne. 

Per 29.12.2020 har Folkeliggjort 3 medlemmer, og vi leter etter flere. Du finner skjema for å melde deg inn på https://folkeliggjort.no

Dette gjør vi!

Et sammendrag av hva vi har gjort

Dette gjør vi | Utdanning – Folkeliggjort

Per 29.12.2020 jobber vi med følgende store prosjekter:

 • Videregående – Folkeliggjort
 • Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Prosjektside: 

https://folkeliggjort.no/utdanning-folkeliggjort/

Les videre for å få høre mer om hva vi gjør med hvert av prosjektene. 

Dette gjør vi | Videregående – Folkeliggjort

Per 29.12.2020 jobber vi med følgende prosjekter for videregående:

 • Notater for videregående
 • Muntlig og muntlig praktisk eksamen – Folkeliggjort
 • Egen bruk av tid
 • Plan for karakterer

Vi arbeider fortsatt med å nå ut til videregåendeelever. Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) har samlet inn epostadresser for elevrådene i Agder. 

Prosjektside: 

Dette gjør vi | Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Per 29.12.2020 jobber vi med følgende prosjekter for universitet og høyskole:

 • Notater for studenter

Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) har skrevet videre på prototypen for notatsystemet til “Notater for studenter”, og er nå klar til å kode og implementere det. 

Prosjektside: 

Dette skal vi!

Planene vi har for den neste måneden

Dette skal vi | Utdanning

Per 29.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Videregående – Folkeliggjort
 • Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Prosjektside: 

https://folkeliggjort.no/utdanning-folkeliggjort/

Dette skal vi | Videregående – Folkeliggjort

Per 29.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Notater for videregående
 • Muntlig og muntlig praktisk eksamen – Folkeliggjort
 • Egen bruk av tid
 • Plan for karakterer

Vi skal ta kontakt med skoler, elevråd og elever i Agder. Om flere kan bidra til prosjektetene skal vi samle inn kontaktinformasjon for flere fylker. 

Prosjektside: 

Notater for videregående

Per 29.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Tabell for metadata
 • Bedre mal for innlegg

Systemet for å legge ut notater i dag er bra nok, men vi vil gjøre det bedre. Tanken er at arbeidet med å forbedre skjer samtidig som nye notater blir lagt til i systemet. Dette er en plan som avhenger av at flere vi bidra. 

Prosjektside:

Dette skal vi | Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Per 29.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Notater for studenter
 • Ressurser i… 

Prosjektside: 

Notater for studenter

Per 29.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Å ferdigstille en første versjon av programmet
 • Slippe den første versjonen på nettsidene våre

Vi planlegger å slippe første versjon av Notater for studenter nå over nyåret. Det gjenstår å motta notatene i JavaScript, og kode grensesnittet og funksjonaliteten dens. Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) arbeider med dette før studiestart. Ta kontakt med han om du kan bidra.

Ressurser i… 

Per 29.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Ressurser i IN1010, IN1030 og IN1060 ved UiO 2021V
 • Legge ut eksamenssvar med resultater fra IN1000, IN1020 og IN1050 ved UiO 2020H

Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) lager en “Ressurser i…”-side for fagene sine denne våren, og forsøker å få med seg flere studenter på arbeidet. Det samme gjelder eksamenssvarene hans fra høsten. Ta kontakt om du kan bidra. 

Nyheter

Aktuelle nyheter og arrangementer

Vi har en Facebook-side!

5. desember startet vi opp Facebook-sida vår. Det er gjennom denne sida at vi når ut til folket. Denne måneden nådde vi 750 brukere. Vi fikk 280 engasjement, og 50 klikk inn på nettsiden. Følg med og bidra ved å like, dele, kommentere og invitere! 

https://facebook.com/folkeliggjort

Vi har en LinkedIn-side!

5. desember startet vi også opp LinkedIn-sida vår. Vi fikk 12 følgere og 125 inntrykk denne måneden. Følg med og bidra ved å like, dele, kommentere og invitere!

https://www.linkedin.com/company/folkeliggjort

Alle bidrag hjelper!

Nå er vi en oppstartsfase, så alle bidrag har ekstra mye å si. Du kan bidra ved å

 • Like, dele og kommentere innleggene våre på Facebook og LinkedIn så vi når så mange som mulig
 • Vise interesse i ett av prosjektene våre (vi har arbeidsoppgaver til deg!)
 • Starte ditt eget prosjekt!
 • Bli medlem!

Slå an en prat på post@folkeliggjort.no eller messenger, og meld interesse om å bli medlem via skjemaet på forsida vår (folkeliggjort.no).


Posted

in

,

by