Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Universitet og høyskole – Folkeliggjort handler om å gjøre studentene autonome og skape samvirkning om høyere utdanning. Prosjektet består av en Studentdrevet studieplattform med tilhørende prosjekter som virker inn i plattformen.

– Prosjektleder
Prosjektleder:
Tobias Rade Evensen

Samarbeidende undervisere

For å få oppslutning for en studieplattform må vi ha samarbeid med underviserne. Å samarbeide betyr minst å holde en orientering på starten av undervisningen om den Studentdrevne studieplattformen og andre tilbud studentene kan ta i bruk. Du kan også få din egen personlige nettside gjennom oss. På nettsiden din kan du legge ut bl.a. legge ut undervisningsmaterialet ditt, og du bør støtte prosjektet med en fast sum for å forbedre tilbudet til både deg og studentene.

De som er med allerede nå høsten 2022 fortjener en ekstra aplaus for å ha vært med på å gi tilbakemeldinger og slik utvikle det helhetlige tilbudet:

Erik Røsæg

Professor ved Universitetet i Oslo | erikrosaeg.no
(Bilde: Universitetet i Oslo)

Jørn Sunde

Professor ved Universitetet i Oslo
(Bilde: Universitetet i Oslo)

Samarbeidspartnere og sponsorer