Kategori: Digital undervisning m. mer

  • Info om digital tilrettelegging for studenter ved Det juridiske fakultetet

    Om man som student har en funksjonsnedsettelse eller særskilt behov, kan man ha rett til tilrettelegging av blant annet undervisning og tilrettelegging av lærested etter universitets- og høyskolelovens (uhl.) § 4-3 c. Det er bare en rett om den ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. Likevel har studenter ved Det juridiske fakultetet til UiO…