Stikkord: Informasjonsteknologi 2 eksamensoppgaver

  • Informasjonsteknologi 2 REA3016

    Her legger vi ut eksamensoppgaver i informasjonsteknologi 2 REA3016 muntlig-praktisk eksamen. Også kjent som IT2 muntlig-praktisk eksamen. Vi legger ut hele bunken med ark slik den har blitt overlevert til kandidaten, slik at man vet hva man kan forvente av sitt eksamenskontor/sin videregående skole.