Første nyhetsbrev!


Første nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet vil være hvordan du kan være sikker på at du har fått med deg alt som har blitt gjort den siste måneden, og hva vi planlegger å gjøre i den neste. Dette første nyhetsbrevet kommer til å være langt, for vi har mye på hjertet. Mye som har skjedd siden Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) begynte å tenke på Folkeliggjort i 2018, og vi gleder oss til å 

endelig få dele det.

Innholdsfortegnelse

 1. Om oss
 2. Dette gjør vi!
 3. Dette skal vi!
 4. Nyheter

Om oss

Folkeliggjort er en ideell organisasjon som har som formål å folkeliggjøre. Vi driver, bidrar til, eksponerer, og rekrutterer til folkeliggjørende arbeid. Å folkeliggjøre vil si å gjøre tilgjengelig for folket. Dette er noe alle deler av samfunnet har bruk for. Vi observerer nemlig at jo mer tilgjengelig noe er, desto mer nytte får folket av det.

Størsteparten av arbeidet vårt foregår rundt et “prosjektsystem”, hvor medlemmer får ansvar som “prosjektledere” og “arbeidende”. Prosjektets hoved-arbeidsmapper skal alltid være offentlig synlige, og det skal alltid legges til rette for at hvem som helst kan bidra. Til slutt havner prosjektene her på nettsiden, eller i den virkelige verden. Det “ferdige produktet” skal aldri koste noe for brukerne. 

Dette gjør vi!

Et sammendrag av hva vi har gjort

Dette gjør vi | Utdanning – Folkeliggjort

Per 13.12.2020 jobber vi med følgende store prosjekter:

 • Videregående – Folkeliggjort
 • Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Det første Folkeliggjort har begynt å arbeide med, er utdanning. Temaet er et naturlig sted å starte, ettersom alle organisasjonens tre originale medlemmer selv er studenter. På kort sikt handler det om å dele ressurser som for eksempel notater og maler. På lang sikt handler det om å gjøre elever og studenter både uavhengige av, og sterkt deltagende i driften av, utdanningsinstitusjonene. Om vi lager gode og skalerbare systemer for samarbeid om læring, og for innvirkning på utdanningsinstitusjonene, burde resten skje av seg selv.

Prosjektside: 

https://folkeliggjort.no/utdanning-folkeliggjort/

Les videre for å høre mer om hvert av disse store prosjektene…

Dette gjør vi | Videregående – Folkeliggjort

Per 13.12.2020 jobber vi med følgende prosjekter for videregående:

 • Notater for videregående
 • Muntlig og muntlig praktisk eksamen – Folkeliggjort
 • Egen bruk av tid
 • Plan for karakterer

Videregående har fortsatt store feil og smertepunkter. Frem til skolene selv fikser dem, er det vårt ansvar å sørge for at de blir fikset. “Videregående – Folkeliggjort” er en miks av synliggjøring, aktivisering og verktøylaging. Spesielt synnliggjøring krever at mange bidrar, så vi ber deg om å dele prosjektene våre med alle elever du tror kan være interessert.

Prosjektside: 

Notater for videregående

Av en eller annen grunn forblir hver og en av oss sine skoledokumenter og erfaringer værende på lokale hoder og harddisker. Dobbeltarbeid er bortkastet arbeid, så hvorfor ikke ta i bruk tidligere elever sine notater som en egen læringsressurs?

Notater for videregående er det første steget i å folkeliggjøre videregående skole. Prosjektet går ut på å samle inn og dyrke frem et stort utvalg av notater og dokumenter, som komplementerer fagbøkene. Slik får elevene god tilgang på fortetninger og fordypninger av fagstoffet, og kan bruke mer tid på å gjøre stoffet til sitt eget.

Vi har laget en brukbar rutine for å ta imot, formatere, og legge ut notater fra elever. Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) har selv lagt ut alle sine notater fra videregående, og vi har per i dag notater i 

 • Fysikk 1
 • Fysikk 2
 • Historie
 • Informasjonsteknologi 1
 • Informasjonsteknologi 2
 • Matematikk R1
 • Musikk i perspektiv 2
 • Religon og etikk

Per 13.12.2020 jobber vi med å nå ut til videregåendeelever, slik at de kan ha nytte av tjenesten, og få mulighet til å sende inn sine egne notater. Vi jobber også med å rydde opp i filstrukturen og linkene våre, slik at alt ligger på Folkeliggjort sin egne åpne disk på Google Drive.

Prosjektside:

Muntlig og muntlig praktisk eksamen – Folkeliggjort

Muntlig og muntlig praktiske eksamensoppgaver blir utviklet lokalt, og det er latskap at de videregående skolene ikke publiserer oppgavene sine til nytte for elever og privatister. Vi jobber med å få til en form for «Muntlig og muntlig praktisk eksamen – Folkeliggjort», som virkelig studerer disse eksamenstypene, og gjør dem mer tilgjengelige for elever og privatister. Sånn Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) ser for seg prosjektet i dag, består det av fire punkter:

 1. Få de videregående skolene til å selv ta hånd om de tre neste punktene
 2. At elevene og privatistene selv publiserer eksamensoppgavene sine frem til de videregående skolene gjør det
 3. At elevene og privatistene selv filmer og publiserer eksamenssituasjonen sin frem til de videregående skolene tilbyr å gjøre det for dem
 4. At elevene og privatistene med film av eksamenssituasjonene i hånd slåss for at det åpnes for å klage på karakter også for muntlig og muntlig praktisk eksamen.

Per 13.12.2020 jobber vi ikke med noen spesifikke prosjekter for muntlig og muntlig praktisk eksamen, men vi har lagt opp en plan for stegene i arbeidet, og venter bare på at noen skal ha tid til å arbeide med dem.

Prosjektside: 

Egen bruk av tid

Det er motiverende og nyttig å få skrevet ned hvor mye en jobber med fagene sine. En oversikt over hvor produktiv man er, samt hvor mye en har arbeidet for karakterene sine, hjelper dessuten på planlegging av videre arbeid. “Egen bruk av tid” er et regneark Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) har laget for å få oversikt over sin egen bruk av tid, og har mer funksjoner enn det strengt tatt trenger. For å prøve det ut eller bruke det selv, følger du [“denne linken”, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDw-QGpWm6fmnQ45OC1oSg2M_F2tl3XFsVQMQ79m_Zg/edit?usp=sharing], klikker på “Fil”-menyen øverst til venstre, og trykker på “Lag kopi”. 

Dette dokumentet fungerer spesielt bra sammen med “Plan for karakterer”. Da kan du lage en plan for karakterene dine, få en oversikt over hvordan du faktisk jobber for dem, og justere planene og arbeidet ditt underveis. En innsamling av utfylte regneark kan dessuten være god data på hvor mye tid elevene faktisk bruker på fagene sine, og hvor mye tid som kreves for ulike karakterer. 

Per 13.12.2020 jobber vi med å

 • Forbedre delen for planlegging av arbeid med eksamen
 • Nå ut til videregåendeelever
 • Lage et system for innsamling av utfylte regneark

Prosjektside: 

Plan for karakterer

Å skrive inn karakterene man ser for seg i en “karakterkalkulator”, slik mange videregåendeelever har som eneste “plan”, er ikke en veldig robust og nyttig plan for karakterer. For sikre at man når målene sine, er det helt nødvendig å skrive dem ned. Det var ikke før i 2.-klasse videregående at Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) selv satte mål for karakterene sine, og det var ikke før etter videregående at han som privatist virkelig regnet ut hva poengsummen sin kom til å bli, og hvilken poengsum han kom til å trenge for å komme inn på studiet han ville inn på. 

“Plan for karakterer” er et regneark for å fylle inn oppnådde og planlagte karakterer, å regne ut poengsummen sin for opptak til høyere utdanning, og for å visualisere hva poengsummen for studiet man vil inn på kommer til å være. Det har følgende funksjoner:

 • Plass til oppnådde karakterer og 2 planer
 • Plass til 3 mål
 • Plass til fag både i løpet av og etter videregående
 • Plass til realfagspoeng / språkpoeng, tilleggspoeng og alderspoeng
 • Viser differansen mellom planene og målene dine
 • Viser hvor mye poengsummen din forandrer seg om du forbedrer en karakter eller tar et nytt fag med realfagspoeng / språkpoeng
 • Plass til tidligere poengrenser fra studiene du vil komme inn på
 • Antar fremtidige poengrenser for studiene dine ved hjelp av lineær regresjon
 • Linjediagram som visualiserer planene og studiene dine

For å prøve planen ut selv, følger du denne linken , klikker på menyen «Fil» øverst til venstre, trykker på «Lag kopi», og lagrer den et sted i din egen Google Drive.

Dette dokumentet fungerer spesielt bra sammen med “Egen bruk av tid”. Da kan du lage en plan for karakterene dine, få en oversikt over hvordan du faktisk jobber for dem, og justere planene og arbeidet ditt underveis.

Per 13.12.2020 arbeider vi med å nå ut til videregåendeelever. Arbeidet med selve “produktet” til dette prosjektet ferdig. 

Prosjektside: 

Dette gjør vi | Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Per 13.12.2020 jobber vi med følgende prosjekter for universitet og høyskole:

 • Ressurser i …
 • Notater for studenter

Også universiteter og høyskoler har forbedringspotensiale. Først og fremst ser vi at det er lite samarbeid mellom studentene, og det er lite påvirkning på institusjonene av studentene. Dette er et prosjekt vi akkurat har startet, som hovedsakelig har blitt brukt av Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) til å dele arbeidet sitt med studiene sine. Nå arbeider vi med et mer gjennomført system. Les videre for å finne ut av hva det innebærer

Prosjektside: 

Ressurser i iN1000, IN1020 og IN1050 ved UiO 2020H

Denne høsten delte Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) notater, obligsvar med tilbakemeldinger, og filer med alle lysarkene fra forelesninger (til å søke igjennom). Han linket dessuten til ressurser fra andre. Det var det tydelig mange som var interesserte i, og med bare en post i facebookgruppa for studiet fikk sida vår 1300 visninger i løpet av semesteret.

Prosjektside: 

https://folkeliggjort.no/utdanning/ressurser-i-in1000-in1020-og-in1050-ved-uio-2020h/

Notater for studenter

Vi har begynt på et notatsystem som kan ta imot og vise notater fra alle emner og universiteter. Det vi er ute etter er et mer enkelt oppsett enn på studocu.com, med mer metadata. Prosjektet har ikke noen nettside enda. Ta kontakt med Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) om du vil bidra eller ta over som prosjektleder.

Ingen prosjektside enda

Dette gjør vi | Musikk?

Styreleder har lenge spilt og spiller fortsatt i korps. Dette temaet er ikke lenger noe vi jobber aktivt med, men noe som andre gjerne kan plukke opp igjen. Det har allerede blitt arbeidet med et prosjekt som ikke har blitt aktivt delt enda, men som kan være interessant for mange. 

Prosjektet heter “Korpskonserter i …”, og er en lett måte å sette opp en nettside for å finne spesifikke konserter i området ditt. Det benytter seg av muligheten til å bygge inn Facebooksider sin liste over arrangementer i på din egen nettside, og er enkelt å lage for sitt område.

[link til https://folkeliggjort.no/musikk/korpskonserter-i-skien-og-porsgrunn/]

Vi har også gjort oss opp noen tanker rundt utlysning av hvilke noter som befinner seg i notearkivene til de ulike korpsene, slik at det blir enklere å finne et korps du kan låne en note av. Musikk er noe det definitivt kan jobbes mer med i fremtiden.

Dette skal vi!

Planene vi har for den neste måneden

Dette skal vi | Utdanning

Per 13.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Videregående – Folkeliggjort
 • Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Dette skal vi | Videregående – Folkeliggjort

Per 13.12.20220 skal vi jobbe videre med:

 • Notater for videregående

Det gjenstår å nå ut til elevene. Vi skal ta kontakt med skoler, elevråd og elever, slik at de får vite om det vi allerede har produsert, og at de kan bidra. Det innebærer at vi må jobbe med Notater for videregående etter hvert som folk vil dele sine egne notater.

Notater for videregående

Per 13.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Tabell for metadata
 • Bedre mal for innlegg

Systemet for å legge ut notater i dag er bra nok, men vi vil gjøre det bedre. Tanken er at arbeidet med å forbedre skjer samtidig som nye notater blir lagt til i systemet. 

Dette skal vi | Universitet og høyskole – Folkeliggjort

Per 13.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Notater for studenter

Notater for studenter

Per 13.12.2020 skal vi jobbe videre med:

 • Å ferdigstille en første versjon av programmet
 • Slippe den første versjonen på nettsidene våre

Vi planlegger å slippe første versjon av Notater for studenter over nyåret. Det gjenstår å lage et javascript-program som leser inn notatene og synliggjør dem i et brukergrensesnitt på nettsiden vår. Tobias (radeeven@folkeliggjort.no) planlegger å få arbeidet med dette i julen. Ta kontakt med han om du tror du kan bidra.

Nyheter

Aktuelle nyheter og arrangementer

Vi har en Facebook-side!

5. desember startet vi opp Facebook-sida vår, og vi har allerede 79 følgere. Det er gjennom denne sida at vi når ut til folket. Følg med og bidra ved å like og dele. 

https://facebook.com/folkeliggjort

Vi har en LinkedIn-side!

5. desember startet vi også opp LinkedIn-sida vår, og der har vi allerede 10 følgere. Følg med og bidra ved å like og dele.

https://www.linkedin.com/company/folkeliggjort

Alle bidrag hjelper!

Nå er vi en oppstartsfase, så alle bidrag har ekstra mye å si. Du kan bidra ved å

 • Like og dele innleggene våre på Facebook så vi når så mange som mulig
 • Vise interesse i ett av prosjektene våre (vi har arbeidsoppgaver til deg!)
 • Starte ditt eget prosjekt!
 • Bli medlem!

Slå an en prat på post@folkeliggjort.no eller messenger, og meld interess om å bli medlem på forsida vår (folkeliggjort.no).


Posted

in

,

by