Denne siden ble laget i forbindelse med arrangementet “Åpent møte med Folkeliggjort og Studenter for kjernekraft”, som et forslag til nærmere samarbeid om kjernekraft-saken.

Nytt prosjekt for kjernekraft

Hvis du vil gjøre mer enn det som blir gjort i dag for kjernekraft-saken, gir det mening å starte et nytt prosjekt for kjernekraft. På åpent møte med Studenter for kjernekraft kom vi frem til hva et slikt prosjekt kan inneholde. Minstenivået kan Folkeliggjort sørge for at er på plass. Hovedinnholdet må prosjektets andre medlemmer bidra med. Et tiltenkt slikt prosjekt ville måtte ha rekruttert minst én prosjektleder for å komme i gang.

Minstenivået ville vært en nettside med en strøm av arrangementer fra de ulike aktørene som kjemper for kjernekraft-saken, en strøm med artikler fra ulike kilder til kjernekraft-nyheter, og en samling av lenker til de ulike andre prosjektene som gjøres for kjernekraft-saken.

Forslag til hovedinnhold kan være:

  • Lage og samle materiale, arenaer og samlesteder for kjernekraft-saken
  • Åpne opp og gi tilgang til sosiale medier og politikk slik som det fra Klimavenner for kjernekraft 
  • Lage flere samarbeidsarrangementer
  • Definere og støtte oppunder politiske aksjoner slik som de fra Extinction Rebellion
  • Gjøre det enklere for enkeltpersoner å bidra til saken

Hvorfor Folkeliggjort?

Vi er en tredjeparts-organisasjon dere kan bruke for å få til mer sammen. Vi jobber med tiltaks-siden av frivilligheten. Vi sørger for godt samarbeid mellom prosjektene, medlemmene og samarbeidspartnerne våre. Vi vil derfor ta et eget ansvar for at dere nyter synergier av hverandre, og vi sørger også for at det dere finner ut av i prosjektet blir nyttig for andre igjen. 

Vi håper dere vil være med, og takker for møtet! Ta kontakt om dere lurer på noe mer! (post@folkeliggjort.no) Og følg med videre ved å like Sosiale-medier-sidene våre og melde dere på nyhetsbrevene våre!