JUS1211: Privatrett II


Redaktør:


Bidragsytere:

Tobias Rade Evensen

Denne siden er din og emnet JUS2211: Privatrett II sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan du trykke på “Bidra!”.

Gode ressurser for JUS1211

UiO sin egen emneside. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

På jusboost.no

Bidrag fra Tobias Rade Evensen våren 2022

Oversiktsbilde over notatene mine per. 4.5.2022

Dette semesteret bruker jeg notatprogrammet Obsidian, og fokuserer på å sette det overordnede i emnet i system. Du kan være med på produksjonen av notatene mine om du ønsker, meld interesse!


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.