JUS1111: Privatrett I


Redaktør:


Bidragsytere:

Tobias Rade Evensen

Denne siden er din og emnet JUS1111: Privatrett I sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan du trykke på “Bidra!”.

Gode ressurser for JUS1111

Husk å sjekke semestersidene for tidligere semestre!

(Fra jusboost.no, drevet av Morten Engervik)

Fantastiske ressurser
(Nettside drevet av Knut Sande)

Bidrag fra Tobias Rade Evensen høsten 2021

Jeg har ikke brukt så mye tid på JUS1111 som jeg hadde hatt bruk for, i hvertfall med tanke på at jeg forsøkte å følge all undervisningen. Likevel ønsker jeg å dele notatene og tidsbruken min. Noe kan være nyttig, noe kan være til inspirasjon, og forhåpentligvis senker jeg terskelen for at du deler dine egne ressurser.


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.