IN1080: Mekatronikk


Redaktør:


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamennsvar (gjerne med resultater), og andre ressurser vi mottar i IN1080 – Mekatronikk. Det er Igli Budi som har tatt initiativet for denne siden. Ta kontakt på m.me/Iglibudi (messenger) for å få lagt ut dine ressurser i faget.

Les mer om prosjektet “Ressurser i …” her, og ta kontakt med prosjektleder Tobias Rade Evensen på radeeven@folkeliggjort.no eller m.me/radeeven for å lage en egen side for dine emner.

Sjekk også ut “Egen bruk av tid” for et flott regneark hvor du kan få oversikt over og planlegge tida du bruker på hvert fag.

Ressurser fra Igli Budi:

Andre ressurser:

Her kan det komme mer etter hvert. Eksempler på ressurser som er relevante er dokumenter fra anonyme studenter, ting fra semestersidene, og linker til nyttige arbeidsverktøy.


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.