IN1060: Bruksorientert design


Redaktør:


Bidragsytere:

Tobias Rade Evensen

Denne siden er din og emnet IN1060: Bruksorientert design sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan du trykke på “Bidra!”.

Gode ressurser for IN1060

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Tinkercad har et flott program for å lage, programmere og simulere kretser på PC-en.

Bidrag fra Tobias Rade Evensen våren 2021

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Totalt brukte jeg 160 timer på emnet, og vi fikk en D på eksamen.

Husk at tidligere prosjektgrupper har lagt ut info om prosjektene sine på semestersidene. Spør underviserne dine om hvem som skilte seg positivt og negativt ut, så har dere alltid noen nylige eksempler å sammenligne dere med.


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.