IN1020: Introduksjon til datateknologi


Redaktør:


Bidragsytere:

Denne siden er din og emnet IN1020: Introduksjon til datateknologi sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan du trykke på “Bidra!”.

Nøkkelressurser for IN1020

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

Skrevet av Henrik Heiberg 2018H, veldig omfattende (80 sider!)

Vandredokument, mindre omfattende

Skrevet av Tobias Rade Evensen 2020H for hånd til hver forelesning

Fra Tobias Rade Evensen 2020H

Fra Tobias Rade Evensen 2020H, bestått

Fra Leander West Furumo sin GitHub, python-programmer som løser eventuelle eksamensoppgaver

Bidrag fra Tobias Rade Evensen høsten 2020

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Jeg fikk bestått på eksamen.

Ressurser fra andre

Dette er ressurser hentet fra ulike steder på internett, ikke ressurser som har blitt sendt inn til oss i Folkeliggjort.

Fra Leander West Furumo sin GitHub, python-programmer som løser eventuelle eksamensoppgaver

Vandredokument, mindre omfattende

Skrevet av Henrik Heiberg 2018H, veldig omfattende (80 sider!)


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.