IN1010: Objektorientert programmering


Redaktør:


Bidragsytere:

Tobias Rade Evensen
Kjetil Omang
Eric-Andreas Svebakk

Denne siden er din og emnet IN1010: Objektorientert programmering sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan du trykke på “Bidra!”.

Ressurser brukt i undervisningen

Andre nøkkelressurser

Oversikts-notater i Notion

2021V, med lysark

av Anton Lymarev
(CCBY)

Eksamenssvar 2021V

Med begrunnelse, karakter: A

av Tobias Rade Evensen (CCBY)

Obligsvar 2021V

Med tilbakemeldinger

av Tobias Rade Evensen (CCBY)

Bidrag fra Tobias Rade Evensen våren 2021

Jeg bruker ikke mye tid på skole, men tror likevel mange kan ha nytte av å se på arbeidet mitt. Totalt brukte jeg 150 timer på emnet, og jeg fikk A på eksamen.

Bidrag fra Kjetil Omang våren 2021

Bidrag fra Anton Lymarev våren 2021

Ressurser fra andre

Dette er ressurser hentet fra ulike steder på internett, ikke ressurser som har blitt sendt inn til oss i Folkeliggjort.

Undervisningsmateriale

Sondre Bader Wang (sondrbw) har brukt GitHub og GitHub Pages til å undervise gruppe 12 i IN1010. Mye av undervisningsopplegget er veldig bra, så dette bør du sjekke ut.

Notater

Veronika Heimsbakk har en flott blogg kalt “Dots and arrows” på veronahe.wordpress.com. Der har hun blant annet lagt ut eksamensnotatene sine. Notatene i knappene til venstre er hentet fra https://veronahe.wordpress.com/eksamensnotater/.

Obligsvar

Når du søker på IN1010 finner du GitHub-en til Nadie Gileva. Der har hun blant annet lagt ut svar på obligene fra 2019. Disse er så vidt vi kan se helt eller veldig like obligene til dette semesteret! Sjekk alle fagene hun har lagt ut obligsvar for på https://github.com/nadyagileva?tab=repositories.

Også Eirin Korvald har lagt ut obligsvarene sine i både IN1000 og IN1010 på GitHub. Det hen har lagt ut i begge fagene kan du finne på https://github.com/eirinko?tab=repositories.

halvorsh har jobbet med oblig 4-7 våren 2018 på GitHub. Sjekk det ut i knappen til venstre/ovenfor.

Vi klarte ikke å se hvilket semester “Kat” sine obligsvar er fra. Hun har lagt ut ressurser i flere emner, sjekk dem ut på https://github.com/ladysilverberg?tab=repositories.

Heller ikke obligsvarene fra Daniel har vi sett nøye etter hvilket semester er fra, men de virker nylige. Han har lagt ut ressurser i flere emner, så sjekk dem ut på https://github.com/Kaminaru?tab=repositories.


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.