EXPHIL03: Examen philosophicum


Redaktør:


Gode ressurser for EXPHIL03

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre.

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

(Fra Tobias Rade Evensen 2021H

Ressurser fra 2021H

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg har jobbet 90 timer med Exphil dette semesteret, og fikk til slutt en C på eksamen. I notatene mine finner du først og fremst notater til forelesningene. Avhengig av prioriteringene dine kan det være bedre å skumme over forelesningsnotater enn å se alle forelesningene, og nå har du den muligheten. I tillegg til notatene mine deler jeg eksamenssvaret mitt og hvordan jeg brukte tiden min gjennom semesteret.


Filområde

By uploading files here you are publishing your materials with the CC BY 4.0 open license. This means in short that anyone may use your work as they see fit, as long as they give you proper attribution.

Uploading directly to this file area is new functionality as of autumn 2023 meant as a quick and easy way to contribute to our subject pages. Please reach out if you are experiencing problems with the functionality.


Du kan bidra!

… Og vi gjør vårt beste for å gi deg noe tilbake for det! Alle som bidrar og/eller blir redaktører kan delta i inneværende semesters Competition for Studentdrevet Studieplattform, og vi organiserer messenger-grupper for deling og kollokviegrupper basert på etterspørsel.

… Men viktigst av alt er at du bidrar til en delingskultur hvor studenter hjelper hverandre med studiene! Just do it! Noen må være den første til å dele!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige, bidragsytere og studentforeningen Folkeliggjort.