Ressurser i JUS1211 Privatrett 2


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i JUS1211 Privatrett 2. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no om du vil hjelpe til med siden, eller send inn ressursene dine via knappen under.

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for JUS1211

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre.

Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester!

På StudentLink

På jusboost.no

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

(Fra Tobias Rade Evensen 2022V)

Ressurser fra 2022V

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Oversiktsbilde over notatene mine per. 4.5.2022

Dette semesteret bruker jeg notatprogrammet Obsidian, og fokuserer på å sette det overordnede i emnet i system. Du kan være med på produksjonen av notatene mine om du ønsker, meld interesse!

Ressurser fra andre: