Ressurser i JUS1111 Privatrett 1


Her legger vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i JUS1111 Privatrett 1. Det er Tobias Rade Evensen som har tatt initiativet til denne siden. Vedkommende er ferdig med dette emnet, og vi leter derfor etter en ny redaksjonsansvarlig. Ta kontakt på m.me/radeeven (messenger) eller radeeven@folkeliggjort.no for å ta over redaksjonsansvaret. Ved å ta over redaksjonsansvaret hjelper du deg selv og andre ved å skape en bedre delingskultur!

Gjennom prosjektet Ressurser i … kan du lage, bruke og bidra til samlesider for læringsressurser. Bidra ved å sende inn ressursene dine, og bli medlem for å lage dine egne sider.

Gode ressurser for JUS1111

Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Neste mandag kommer det litt innhold her.

Husk å sjekke semestersidene for tidligere semestre!

(Fra StudentLink)

Fantastiske ressurser
(Nettside drevet av Knut Sande)

(Fra jusboost.no, drevet av Morten Engervik)

Rampelys

Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli jobbet videre med!

(Fra Tobias Rade Evensen 2021H)

Ressurser fra 2021H

Ressurser fra Tobias Rade Evensen

Jeg har ikke brukt så mye tid på JUS1111 som jeg hadde hatt bruk for, i hvertfall med tanke på at jeg forsøkte å følge all undervisningen. Likevel ønsker jeg å dele notatene og tidsbruken min. Noe kan være nyttig, noe kan være til inspirasjon, og forhåpentligvis senker jeg terskelen for at du deler dine egne ressurser.