Utdanning – Folkeliggjort

Utdanning – Folkeliggjort handler om å gjøre elever og studenter uavhengige av og sterkt deltagende i driften og styringen av utdanningsinstitusjonene. Om vi lager gode og skalerbare systemer for samarbeid om læring og innvirkning på utdanningsinstitusjonene burde resten skje av seg selv.

– Prosjektleder
Prosjektleder: Tobias Rade Evensen