Gjeldende inspirasjon til prosjektsider

Utdanning – Folkeliggjort handler om å gjøre elever og studenter uavhengige av og sterkt deltagende i driften og styringen av utdanningsinstitusjonene. Om vi lager gode og skalerbare systemer for samarbeid om læring og innvirkning på utdanningsinstitusjonene burde resten skje av seg selv.

– Prosjektleder
Prosjektleder: Tobias Rade Evensen

Møt resten av teamet:

Blokkene under før “Møt resten av teamet” henger sammen i en “gruppe” som er gjort til en “gjenbrukbar blokk”, slik at de kan gjengis andre steder.

Også bildet av prosjektleder er en gjenbrukbar blokk, slik at bildet kan oppdateres flere steder samtidig, og også dette er på innsiden av en gruppe, slik at midstillingen blir riktig.

Hvis prosjektet ikke har en prosjektleder står det heller “Bli prosjektleder” i stedet for “Ta over” i knappen under bildet til prosjektleder.

Hvis det ikke er noen prosjektleder skal det stå “– Tidligere prosjektleder” i “sitat”-blokken.

Hvis bildet i omslaget er fra google maps kan du legge inn skjermbilde av åndsverkinnehaverne som et inline-bilde i en avsnitt-blokk, og plassere omslaget og denne i en stabel med 0px som mellomrom mellom blokkene.