• IN1060: Bruksorientert design

  Bidragsytere: … Denne siden er din og emnet IN1060: Bruksorientert design sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan […]

 • IN1150: Logiske metoder

  Bidragsytere: … Denne siden er din og emnet IN1150: Logiske metoder sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan […]

 • JUS1111: Privatrett I

  Bidragsytere: … Denne siden er din og emnet JUS1111: Privatrett I sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan […]

 • IN2140: Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

  Bidragsytere: … Denne siden er din og emnet IN2140: Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst […]

 • JUS1211: Privatrett II

  Bidragsytere: … Denne siden er din og emnet JUS2211: Privatrett II sin! Det er enkelt å endre den, bare trykk på “Ta over” for å bli redaktør. Som redaktør kan du endre alt under skillet over og skillet under (de lange strekene). Om du vil sende inn en fil til filområdet nederst på siden kan […]

 • EXPHIL03: Examen philosophicum

  Bidragsytere: … Gode ressurser for EXPHIL03 Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy som ikke har noe med noe spesifikt semester å gjøre. Emnesiden er en god ressurs. Husk å se på materiale fra tidligere semester! Rampelys Her trekker vi frem de beste ressursene laget til et spesifikt semester. Disse fortjener å bli […]

 • JUS5230: International Commercial Law

  Bidragsytere: … Course learning outcomes and reading material: Here is the course learning outcomes, and note the specific requirements for JUR1230 (BA level) and JUS5230 (MA level). Course main reading material: International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability By Giuditta Cordero-Moss. (Link requires UiO user login). Course summary The course deals with aspects of contract law when […]

 • JUR1230: International Commercial Law (BA)

  Bidragsytere: … Course learning outcomes and reading material: Here is the course learning outcomes, and note the specific requirements for JUR1230 (BA level) and JUS5230 (MA level) Course main reading material: International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability By Giuditta Cordero-Moss. (Link requires UiO user login) Course summary The course deals with aspects of contract […]

 • IN1000: Introduksjon til objektorientert programmering

  Bidragsytere: … Her lå vi ut alle notater, obligsvar, eksamenssvar med resultater, og andre ressurser vi mottar i IN1000 Introduksjon til objektorientert programmering. Siden er nå utdatert! Sommeren 2023 slettes denne siden slik at den nye siden blir eneste side for IN1000! Gode ressurser for IN1000 Her trekker vi frem spesielt gode ressurser og verktøy […]

 • PSYC1100 og PSY1010: Innføring i metode

  Bidragsytere: … PSYC1100 og PSY1010 er samme emne for henholdsvis profesjonsstudiet og bacheloren i psykologi, og skilles kun i gruppeundervisningen. De har derfor delt emneside, men ikke nøl med å ta kontakt om du har en visjon for selvstendige profesjons- og bachelorsider! – Admin