Vi er en gruppe som ønsker å få gjennomført følgende politikk:

  1. Det skal tilbys digitalt tilbud som møter etterspørselen, uten å gå ut over de som ønsker et fysisk tilbud.
  2. Undervisningsmateriale bør være offentlig tilgjengelig med avklart åndsverk og lisens for bruk.

At det er et eksisterende digitalt undervisningstilbud er positivt også for de som har krav på digital tilrettelegging.

Offentlig tilgjengelig undervisningsmateriale med avklart åndsverk og lisens for bruk er nødvendig for reell medvirkning i og bidrag til høyere utdanning, studentenes mulighet til å tilerettelegge for seg selv.

Ta kontakt om du kan/vil bidra til denne endringen, så legger vi deg til i messenger-gruppen vår.

Åpent filområde

Vi har også et lukket filområde som bare gruppen har tilgang til.

Fordelene

Digital undervisning fungerte i det store og hele i koronatiden. Noen tiltak fungerte til og med bedre enn da de ble gjennomført fysisk, som f.eks. digitale spørretimer hvor man har opplevd at flere studenter møter opp og tør stille spørsmål.

I det minste har koronatiden vist oss at digital undervisning er gjennomførbart. Så når flere studenter med sitt ansvar for egen læring ønsker digital undervisning, blir spørsmålet hvorfor de ikke skal få denne muligheten. Folk lærer på ulike måter, og flere mulige måter å lære på er dessuten viktig for mangfoldet av studenter.

Det er et pluss for de som har krav på digital tilrettelegging at det allerede eksisterer et digitalt tilbud de kan bli en del av. Slik unngår man nemlig misslykket tilrettelegging slik som f.eks. dårlig planlagt hybridundervisning. Et eksisterende digitalt tilbud vil også fange opp de som i dag har krav på digital tilrettelegging, men ikke søker om det.

Mer innhold